Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα νοσήματα του θυρεοειδούς αδένα

Θυρεοειδικοί Όζοι

Οι θυρεοειδικοί όζοι αποτελούν συχνό εύρημα κατά την πραγματοποίηση υπερηχογραφήματος θυρεοειδιούς. Ωστόσο, η εξέταση που συμβάλλει στον χαρακτηρισμό ενός όζου ως θερμού ή ψυχρού είναι το σπινθηρογράφημα (μετά από χορήγηση του κατάλληλου ραδιοφαρμάκου). 

Οι ψυχροί όζοι παρουσιάζουν χαμηλότερη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου σε σχέση με τον παρακείμενο φυσιολογικό ιστό. Συνήθως πρόκειται για μη λειτουργικά αδενώματα ή κολλοειδείς κύστεις. Οι μονήρεις ψυχροί όζοι χαρακτηρίζονται από πιθανότητα κακοήθειας (καρκίνου) 10 - 15%. Σε περιπτώσεις καρκίνου κυρίως πρόκειται για διαφοροποιημένα καρκινώματα του αδένα (κατά 80%). 

Οι θερμοί όζοι εμφανίζουν υψηλότερη πρόσληψη σε σχέση με τον παρακείμενο φυσιολογικό ιστό. Τις περισσότερες φορές αποτελούν καλοήθη υπερλειτουργικά αδενώματα. Οι μονήρεις θερμοί όζοι ή οι πολλαπλοί όζοι παρουσιάζουν πιθανότητα κακοήθειας 1 - 4%. Οι λειτουργικοί όζοι διακρίνονται περαιτέρω σε αυτόνομους (μη ρυθμιζόμενους από την ορμόνη TSH) και μη αυτόνομους (υπό την επίδραση της TSH). 

Οξεία (πυώδης) θυρεοειδίτιδα

Η οξεία θυρεοειδίτιδα αποτελεί σπάνια μικροβιακή φλεγμονή του αδένα. Προκαλείται κυρίως από βακτήρια όπως ο σταφυλόκοκκος, ο στρεπτόκοκκος, ο πνευμονιόκοκκος, το κολοβακτηρίδιο και η ψευδομονάδα. Στους ασθενείς τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών είναι συνήθως εντός των φυσιολογικών ορίων. Η σπινθηρογραφική μελέτη αναδεικνύει φυσιολογική συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου, αν και σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να είναι μειωμένη.

Υποξεία θυρεοειδίτιδα (θυρεοειδίτιδα de Quervain)

Η θυρεοειδίτιδα de Quervain αποτελεί φλεγμονή αγνώστου αιτιολογίας. Εμφανίζεται αρκετά συχνά μετά από ιογενείς λοιμώξεις του ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος. Τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών είναι αυξημένα. Το σπινθηρογράφημα του αδένα αναδεικνύει μειωμένη συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου.

Χρόνια θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Η χρόνια θυρεοειδίτιδα Hashimoto αποτελεί αυτοάνοση φλεγμονή που συχνά συνυπάρχει με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα). Τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών είναι συνήθως εντός φυσιολογικών ορίων ή μειωμένα, παρόλο που μπορεί να είναι και αυξημένα. Η σπινθηρογραφική μελέτη αναδεικνύει φυσιολογική ή μειωμένη συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου. Είναι ανομοιογενής, πιθανώς με έναν ή περισσότερους ψυχρούς (σπάνια θερμούς) όζους. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η ύπαρξη φυσιολογικού σπινθηρογραφήματος.

Θυρεοειδίτιδα Riedel

Η θυρεοειδίτιδα Riedel αποτελεί σπάνια φλεγμονή που προσβάλλει συνήθως γυναίκες ηλικίας 30 - 60 ετών. Τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών είναι εντός των φυσιολογικών ορίων. Το σπινθηρογράφημα του αδένα αναδεικνύει φυσιολογική συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου με χαρακτηριστικά οζώδους βρογχοκήλης.

Μορφές βρογχοκήλης

Η βρογχοκήλη αποτελεί παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αύξηση του μεγέθους του αδένα.

Η απλή ιδιοπαθής βρογχοκήλη παρατηρείται συχνά κατά την εφηβεία ή την κύηση. Μπορεί να αποτελεί συνέπεια της αυξημένης διέγερσης του αδένα από την ορμόνη TSH με σκοπό την κάλυψη των υψηλότερων μεταβολικών αναγκών σε αυτές τις καταστάσεις.

Η καταδυόμενη βρογχοκήλη συνιστά την οπισθοστερνική κάθοδο του διογκωμένου αδένα. Μπορεί να προκαλεί πιεστικά φαινόμενα στην τραχεία ή στον οισοφάγο.

Η οζώδης βρογχοκήλη χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη όζων. Εφόσον οι όζοι είναι πολλαπλοί, η παθολογική κατάσταση αναφέρεται ως πολυοζώδης βρογχοκήλη. Η πολυοζώδης βρογχοκήλη είναι ιδιαίτερα συχνή σε άτομα μεγαλύτερων ηλικιών. Συσχετίζεται με την έλλειψη ιωδίου και γενετικούς παράγοντες. Τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών είναι συχνά αυξημένα. Το σπινθηρογράφημα αναδεικνύει αύξηση του μεγέθους του αδένα με ανομοιογενή διάχυση του ραδιοφαρμάκου. Η εικόνα χαρακτηρίζεται από πολλαπλούς ψυχρούς ή και θερμούς όζους. Εάν υπάρχουν αυτόνομοι θερμοί όζοι, η πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου από το υπόλοιπο παρέγχυμα είναι ασθενής.

Η τοξική διάχυτη βρογχοκήλη (νόσος Graves) αποτελεί αυτοάνοση παθολογική διαταραχή. Η σύνδεση αντισωμάτων με υποδοχείς TSH στον θυρεοειδή οδηγεί σε υπερτροφία του αδένα και αύξηση της σύνθεσης των θυρεοειδικών ορμονών. Η νόσος Graves αποτελεί συχνή αιτία υπερθυρεοειδισμού - τα αυξημένα επίπεδα θυρεοειδικών ορμονών συνδυάζονται με μείωση των επιπέδων της TSH. Το σπινθηρογράφημα αναδεικνύει αυξημένο μέγεθος του αδένα και διάχυτα αυξημένη συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου. Μπορεί να απεικονίζονται όζοι σε περιπτώσεις συνύπαρξης οζώδους βρογχοκήλης.

1 comment:

Tereses Forests said...

I was diagnosed with hypothyroidism for the past year. I struggled with fatigue and aches. Ever since I took
desiccated porcine thyroid supplements , I felt better.