ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ CHECK-UP;


- Γενική αίματος
- ΤΚΕ, CRP
- Σάκχαρο αίματος
- Σίδηρος, Φερριτίνη
- Κρεατινίνη, Ουρία
- Ουρικό οξύ
- Χοληστερίνη
- Τριγλυκερίδια, HDL, LDL
- SGOT, SGPT, γ-GT
- CPK
- LDH
- Χολερυθρίνη
- Αλκαλική φωσφατάση
- Χρόνος προθρομβίνης
- Βιταμίνη D
- TSH, T3, T4
- K, Na, Ca, P
- Γενική ούρων

No comments: