ΑΛΑΤΙ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΟΣΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ;


Η πιθανότητα μιας καρδιακής προσβολής μπορεί – τελικά – να αυξάνεται με την εφαρμογή μιας δίαιτας, κατά την οποία η πρόσληψη άλατος είναι σημαντικά περιορισμένη. Σε τρεις διαφορετικές κλινικές μελέτες, με τη συμμετοχή ασθενών που έπασχαν από νεφροπάθειες και καρδιακή ανεπάρκεια, τα ευρήματα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι μια δίαιτα πτωχή σε νάτριο (αλάτι) συσχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο εισαγωγής στο νοσοκομείο και εμφάνισης καρδιολογικών προβλημάτων. Μάλιστα, εξαιτίας αυτών των ευρημάτων, ο Δρ Michael Alderman (παλαιότερος πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρίας Υπέρτασης) υποστήριξε ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί άμεσα μια μεγάλη κλινική μελέτη, ώστε να αποσαφηνιστεί με βεβαιότητα η ορθότητα των σχετικών διαιτολογικών οδηγιών.

No comments: