ΓΛΑΥΚΩΜΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ


Το γλαύκωμα αποτελεί τη δεύτερη αιτία τύφλωσης των ενηλίκων στις ΗΠΑ, μετά την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Συνεπώς, δεν είναι αδικαιολόγητος ο φόβος ορισμένων ασθενών μήπως απειληθεί η όρασή τους. Ωστόσο, οι ειδικοί πιστεύουν ότι το γλαύκωμα μπορεί – γενικά – να οδηγήσει σε απώλεια της όρασης μόνο εφόσον δεν διαγνωσθεί έγκαιρα και αφεθεί χωρίς θεραπεία. Δηλαδή, μετά την έγκαιρη εφαρμογή θεραπευτικής αντιμετώπισης, η πιθανότητα της τύφλωσης είναι μικρή. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, από τα 2,5 εκατομμύρια Αμερικανών με γλαύκωμα ανοικτής γωνίας (ο συχνότερος τύπος γλαυκώματος), 130.000 τελικά θα τυφλωθούν. Με άλλα λόγια, το 95% των ασθενών θα διατηρήσουν την όρασή τους. Το ποσοστό αυτό θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο εάν περισσότερα άτομα γνώριζαν ότι έπασχαν από τη νόσο. Υπολογίζεται ότι περίπου οι μισοί ασθενείς δεν το γνωρίζουν έγκαιρα, ακριβώς επειδή το γλαύκωμα δεν προκαλεί εμφανή συμπτώματα. Για αυτόν τον λόγο, οι σημαντικότεροι παράγοντες, για τη διατήρηση της όρασης, είναι ο περιοδικός οφθαλμολογικός έλεγχος και - φυσικά - η τήρηση των ιατρικών οδηγιών εάν πράγματι διαγνωσθεί η διαταραχή. Οι άνθρωποι, οι οποίοι πάσχουν από γλαύκωμα, πρέπει να εξετάζονται από τον οφθαλμίατρο 3 – 4 φορές το έτος. Επίσης, άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο (π.χ. ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού της νόσου), πρέπει να υποβάλλονται σε προσεκτικό οφθαλμολογικό έλεγχο:
- κάθε 2 – 4 έτη πριν την ηλικία των 40 ετών.
- κάθε 1 – 3 έτη μεταξύ των ηλικιών 40 – 54 ετών.
- κάθε 1 – 2 έτη μεταξύ των ηλικιών 55 – 64 ετών.
- κάθε 6 – 12 μήνες μετά την ηλικία των 65 ετών.
Το γλαύκωμα αντιμετωπίζεται με φάρμακα ή και χειρουργική επέμβαση. Η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης προϋποθέτει την εξατομικευμένη αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των κινδύνων κάθε στρατηγικής.

No comments: