Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Κάθε έτος 48.000 άτομα στις ΗΠΑ χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας μιας λοίμωξης, η οποία αναπτύχθηκε κατά τη νοσηλεία τους στο νοσοκομείο (ενδονοσοκομειακή λοίμωξη). Μάλιστα, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, η εκτίμηση αυτή μπορεί να είναι αρκετά συντηρητική. Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες σε σχέση με την πλειοψηφία των λοιμωδών νοσημάτων, τα οποία οφείλονται σε παθογόνα σε χώρους εκτός των νοσοκομείων. Όπως αναφέρει ο Δρ Ramanan Laxminarayan, πρόκειται για λάθη που οδηγούν σε απώλεια ζωών. «Όταν ένας ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο εξαιτίας μιας οποιασδήποτε νόσου και τελικά πεθαίνει από πνευμονία, η οικογένειά του δεν συνειδητοποιεί πάντα ότι κάποιο λάθος έχει συμβεί. Αντίθετα, εάν ο ίδιος ασθενής μεταγγιζόταν με αίμα μολυσμένο από τον ιό HIV, η κατάσταση θα ήταν πολύ περισσότερο σαφής για τους συγγενείς».
Στην πραγματικότητα, οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις ευθύνονται για τον θάνατο τριπλάσιου αριθμού ασθενών στις ΗΠΑ σε σύγκριση με τον ιό HIV. Οι Laxminarayan et al. ανέλυσαν νοσοκομειακά δεδομένα από 40 πολιτείες των ΗΠΑ μεταξύ των ετών 1998 – 2006. Επικεντρώθηκαν στις ενδονοσομειακές λοιμώξεις και όχι σε αυτές που αναπτύσσονται εκτός του νοσοκομείου (λοιμώξεις της κοινότητας). Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, τα περισσότερα περιστατικά ενδονοσοκομειακής λοίμωξης συσχετίζονται με την εφαρμογή καθετήρων ή τη χρήση αναπνευστήρων. Ορισμένα από τα υπεύθυνα παθογόνα είναι γνωστά από δεκαετίες, ενώ άλλα αποτελούν σχετικά νέες μικροβιακές απειλές (όπως ο MRSA). Ο Δρ Peter J. Pronovost, ερευνητής στο Johns Hopkins και ειδικός στο θέμα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, πιστεύει ότι η μελέτη των Laxminarayan et al. περιγράφει (επιτέλους) με αριθμούς το μέγεθος αυτού του προβλήματος. «Οι συγκεκριμένοι θάνατοι περνούσαν απαρατήρητοι. Η κοινή γνώμη δεν είναι ενημερωμένη για το πρόβλημα. Συμβαίνουν από καιρού εις καιρόν, σιωπηλά, και οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι αναπόφευκτοι. Όμως, βάσει των ευρημάτων μελετών με μεγάλο δείγμα ασθενών, η αντίληψη αυτή δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια». Οι Pronovost et al. διαπίστωσαν ότι η καθιέρωση μιας απλής λίστας ελέγχου (safety checklist) για τις διάφορες νοσοκομειακές διαδικασίες είναι δυνατό να συμβάλει σε δραματική μείωση των περιστατικών ενδονοσοκομειακής λοίμωξης. Αρκεί, βέβαια, κάθε μία από αυτές τις λίστες να αποτελέσει τμήμα της καθημερινής πρακτικής όλων των μελών της ομάδας υγείας, από τους βοηθούς νοσηλευτών έως τον διευθυντή του τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τις περιλήψεις των μελετών:
ΑΠΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
(Πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ)
video video

No comments: