ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΤΡΙΒΗ


Αποτελεί παθογνωμονικό σημείο της εξιδρωματικής περικαρδίτιδας.
Ήχος μέσης συχνότητας.
Συνήθως, είναι τριφασική:
1. Συστολικό στοιχείο (κοιλιακή συστολή).
2. Πρώιμο διαστολικό στοιχείο.
3. Προσυστολικό στοιχείο (κολπική συστολή).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι μονοφασική (μόνο στη συστολή).
Μπορεί να είναι διαλείπουσα.
Ακούεται ευκρινέστερα στη βαθιά εισπνοή και σε καθιστή θέση με ελαφρά κλίση του κορμού προς τα εμπρός.
Θέσεις ακρόασης: σε όλο το προκάρδιο, αλλά ειδικά στο αριστερό χείλος του στέρνου και στην κορυφή της καρδιάς.
Διάκριση από την υπεζωκοτική τριβή: συνδυάζεται με τον καρδιακό κύκλο (όχι με τις αναπνευστικές κινήσεις).

No comments: