ΗΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ


Η διάνοιξη των κολποκοιλιακών βαλβίδων φυσιολογικά δεν γίνεται αντιληπτή κατά την ακρόαση.
Κλαγγή διανοίξεως (opening snap)
Ήχος υψηλής συχνότητας που παράγεται σε παθολογικές καταστάσεις, όπως είναι η στένωση της μιτροειδούς και της τριγλώχινος. Αποτελεί ένα από τα κυριότερα κλινικά ευρήματα της στένωσης της μιτροειδούς.
Καθίσταται αντιληπτός ευκρινέστερα με το διάφραγμα του στηθοσκοπίου, μεταξύ του στέρνου και της κορυφής στην αριστερή πλάγια θέση και μετά από ελαφρά κόπωση.
Διάκριση από το Ρ2: συνδυάζεται με έντονο πρώτο τόνο, ακούεται εντονότερα στην εκπνοή.
Διάκριση από τον τρίτο καρδιακό τόνο: συνδυάζεται με έντονο πρώτο τόνο, ακούεται σε μεγάλη έκταση του προκαρδίου και είναι οξύς ήχος.
Διάστημα Α2 – κλαγγής διανοίξεως: συμβάλλει στην κλινική εκτίμηση του βαθμού της στένωσης της μιτροειδούς. Όσο μικρότερο είναι το διάστημα, τόσο σοβαρότερη θεωρείται η στένωση. Το διάστημα αυτό επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες (π.χ. ταχυκαρδία, συνυπάρχουσα ανεπάρκεια μιτροειδούς).

No comments: