ΗΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΚΟΙΛΙΩΝ


Ήχοι χαμηλής συχνότητας: ακούονται ευκρινέστερα με τον κώδωνα του στηθοσκοπίου.
Υποδεικνύουν αδυναμία του κοιλιακού μυοκαρδίου να δεχθεί αυξημένη ροή αίματος διαμέσου της μιτροειδούς βαλβίδας.
Τρίτος καρδιακός τόνος
Ακολουθεί τη διάνοιξη της μιτροειδούς βαλβίδας.
Φυσιολογικό εύρημα σε παιδιά και εφήβους. Είναι παθολογικός σε άτομα άνω των 40 ετών, στα οποία αποτελεί ένδειξη καρδιοπάθειας:
1. Ανεπάρκεια μιτροειδούς.
2. Μεσοκοιλιακή επικοινωνία.
3. Ανοικτός αρτηριακός πόρος.
4. Ανεπάρκεια δεξιάς ή αριστερής κοιλίας.
5. Αρτηριακή υπέρταση.
6. Έμφραγμα μυοκαρδίου.
7. Μυοκαρδιοπάθειες.
8. Μυοκαρδίτιδες.
(*) Όταν οφείλεται σε καταστάσεις ανεπάρκειας του μυοκαρδίου, ο τρίτος καρδιακός τόνος καλείται κοιλιακός καλπασμός.
Εφόσον προέρχεται από την αριστερή κοιλία: ακούεται ευκρινέστερα στην κορυφή της καρδιάς και στην αριστερή πλάγια θέση.
Εφόσον προέρχεται από τη δεξιά κοιλία: ακούεται ευκρινέστερα στο αριστερό χείλος του στέρνου προς τα κάτω.
Τέταρτος καρδιακός τόνος
Ακούεται λίγο πριν από τον πρώτο καρδιακό τόνο.
Σπάνια, φυσιολογικό εύρημα σε νεαρά άτομα. Παρατηρείται σε:
1. Υπερκινητικές καταστάσεις (π.χ. αναιμία, θυρεοτοξίκωση).
2. Αρτηριακή υπέρταση.
3. Πνευμονική υπέρταση.
4. Στένωση αορτής.
5. Στένωση πνευμονικής βαλβίδας.
6. Ανεπάρκεια κοιλιών.
7. Έμφραγμα μυοκαρδίου (80 – 90% ασθενών).
Τριπλούς ρυθμός
Συνυπάρχουν: πρώτος, δεύτερος και τρίτος ή τέταρτος καρδιακός τόνος. Όταν συνδυάζεται με ταχυκαρδία, καλείται καλπαστικός ρυθμός.
Πρωτοδιαστολικός ή κοιλιακός καλπασμός: παρουσία τρίτου τόνου. Υποδεικνύει αριστερή ή δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένη καρδιακή παροχή. Παρατηρείται σε έμφραγμα του μυοκαρδίου και σε μυοκαρδιοπάθειες.
Προσυστολικός ή κολπικός καλπασμός: παρουσία τετάρτου τόνου. Υποδεικνύει αύξηση της τελοδιαστολικής πίεσης στην αριστερή κοιλία.

No comments: