ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΙΝΟΤΡΟΠΟ ΔΡΑΣΗ


ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ. Οι καρδιακές γλυκοσίδες χορηγούνται σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή υπερκοιλιακές αρρυθμίες (ειδικά για τη ρύθμιση της κοιλιακής ανταπόκρισης σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή). Απόλυτη αντένδειξη αποτελεί ο τοξικός δακτυλιδισμός. Σημειώνεται ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και φλεβοκομβικό ρυθμό είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην εμφάνιση τοξικού δακτυλιδισμού.
Καρδιακές γλυκοσίδες: 1. διγοξίνη, 2. διγιτοξίνη, 3. μεδιγοξίνη
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕΡΑΣΗΣ. Ασκούν τη μέγιστη δράση τους στο μυοκάρδιο και έχουν παρατεταμένη αιμοδυναμική ευεργετική επίδραση.
Αναστολείς φωσφοδιεστεράσης: 1. μιλρινόνη, 2. ενοξιμόνη

No comments: