ΑΚΡΟΑΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ

Ήχος Αναπνοής Κυψελιδικό Ψιθύρισμα

Βρογχικός Ήχος Αναπνοής
Ήχος Απηχήσεως Φωνής
Πρόσθετοι Πνευμονικοί Ήχοι
Μουσικοί Ρόγχοι
Συριγμός
Μη Μουσικοί Ρόγχοι - Τρίζοντες

Διαγνωστικοί Χειρισμοί
Ήχος Τριβής

No comments: