ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ


Σε ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια διαπιστώνονται μείωση της μερικής πίεσης του οξυγόνου ή και αύξηση της μερικής πίεσης του διοξειδίου του άνθρακα στο αρτηριακό αίμα. Αποτελούν συνέπεια είτε διαταραχών του αερισμού (προκαλείται κυρίως υπερκαπνία) είτε διαταραχών της αιμάτωσης (προκαλείται κυρίως υποξαιμία). Συχνά, συνυπάρχει κόπωση των αναπνευστικών μυών. Γενικά, αναπνευστική ανεπάρκεια παρατηρείται σε παθήσεις του πνευμονικού παρεγχύματος, των βρόγχων, του αγγειακού δικτύου των πνευμόνων και του νευρομυϊκού συστήματος του αναπνευστικού.

Το οξύ πνευμονικό οίδημα μη καρδιογενούς αιτιολογίας (σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας, Adult Respiratory Distress Syndrome – ARDS) προκύπτει σε καταστάσεις με διάχυτη βλάβη του ενδοθηλίου στους πνεύμονες και αύξηση της διαβατότητας της μεμβράνης. Χαρακτηρίζεται από πνευμονικό οίδημα, σοβαρή υποξαιμία και διάχυτες σκιάσεις στην ακτινογραφία θώρακος.

No comments: