ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΣΦΡΗΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ (Ι)


Το οσφρητικό νεύρο σχηματίζεται από τους νευράξονες των δίπολων οσφρητικών κυττάρων του ρινικού βλεννογόνου, οι οποίοι καταλήγουν στον οσφρητικό βολβό. Με την οσφρητική ταινία και τις οσφρητικές χορδές, τα ερεθίσματα φέρονται στον οσφρητικό φλοιό του κροταφικού λοβού και στα δύο ημισφαίρια (αγκιστρωτή έλικα, παραϊπποκάμπειος έλικα). Η ακεραιότητα του νεύρου επιβεβαιώνεται με την ικανότητα αντίληψης της οσμής ορισμένων ουσιών. Ο εξεταζόμενος καλείται να μυρίσει ένα ήπιο οσφρητικό μέσο, κλείνοντας κάθε ρώθωνα χωριστά. Χρησιμοποιούνται φιαλίδια που περιέχουν ουσίες με χαρακτηριστική οσμή (π.χ. καφές, βανίλια, γαρύφαλλο). Η ετερόπλευρη απώλεια της όσφρησης έχει ιδιαίτερη σημασία, ενώ μία αμφοτερόπλευρη μείωση της ευαισθησίας επέρχεται φυσιολογικά με την πάροδο της ηλικίας (μετά την πέμπτη δεκαετία). Υποσμία ή ανοσμία παρατηρούνται σε βλάβες του ρινικού βλεννογόνου επί οξείας ή χρόνιας ρινίτιδας. Ομόπλευρη – νευρογενής ανοσμία είναι δυνατό να προκληθεί από βλάβη του νεύρου εξαιτίας μηνιγγιώματος ή κατάγματος του ηθμοειδούς και του προσθίου κρανιακού βόθρου. Όμως, επειδή η οσφρητική ταινία κάθε πλευράς καταλήγει και στα δύο ημισφαίρια, βλάβες μετά το οσφρητικό τρίγωνο έως τον οσφρητικό φλοιό δεν προκαλούν υποσμία ή ανοσμία. Πιθανά αίτια ανοσμίας αποτελούν ο σακχαρώδης διαβήτης, η πολλαπλή σκλήρυνση, η χρήση spray ή ρινικών σταγόνων για την αντιμετώπιση αλλεργικών καταστάσεων και η χορήγηση ορισμένων φαρμάκων (π.χ. αντιρευματικά, κυτταροστατικά).

No comments: