ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΑ: ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ


Οι φωνητικές δονήσεις είναι κραδασμοί που προκαλούνται κατά τη μετάδοση του ήχου από τον λάρυγγα (ο εξεταζόμενος εκφωνεί τις λέξεις «33» ή «99») προς τους βρόγχους, το πνευμονικό παρέγχυμα και το θωρακικό τοίχωμα. Καθίστανται αντιληπτές με τη ψηλάφηση σε συμμετρικές θέσεις του θωρακικού τοιχώματος. Αποτελεί αδρή μέθοδο εκτίμησης, συγκεκριμένα οι φωνητικές δονήσεις εξαλείφονται όταν υπάρχει άφθονο πλευριτικό υγρό και αυξάνονται σε εκτεταμένη πνευμονική πύκνωση. Οι φωνητικές δονήσεις αποτελούν το ψηλαφητικό ισοδύναμο του ήχου απηχήσεως φωνής, ο οποίος εξετάζεται με ακρόαση του θώρακα.

No comments: