ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: ολιγουρική και μη μορφή Προνεφρική οξεία νεφρική ανεπάρκεια
Παρεγχυματική οξεία νεφρική ανεπάρκεια
Μετανεφρική οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Διαφοροδιάγνωση από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Κλινική πορεία οξείας νεφρικής ανεπάρκειας και εργαστηριακά ευρήματα

Αντιμετώπιση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας
No comments: