ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ (III), ΤΡΟΧΙΛΙΑΚΟΥ (IV) ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ (VI) ΝΕΥΡΟΥ


Για τον έλεγχο της οφθαλμοκινητικότητας είναι σημαντική η γνώση των μυών που εμπλέκονται: έξω ορθός μυς, έσω ορθός μυς, άνω ορθός μυς, κάτω ορθός μυς, άνω λοξός μυς και κάτω λοξός μυς. Ο άνω λοξός μυς νευρώνεται από το τροχιλιακό νεύρο. Ο έξω ορθός μυς νευρώνεται από το απαγωγό νεύρο. Οι υπόλοιποι μύες νευρώνονται από το κοινό κινητικό νεύρο.Ο εξεταζόμενος καλείται να παρακολουθήσει το δάχτυλο του ιατρού καθώς το μετακινεί οριζόντια και κάθετα. Για τον έλεγχο των έξι διευθύνσεων της εστίασης, ένας απλός τρόπος είναι ο ιατρός να σχηματίζει στον αέρα ένα κεφαλαίο Η με το δάχτυλό του. Διαπιστώνεται η ύπαρξη φυσιολογικού (ή μη) συγχρονισμού των οφθαλμών (συζευγμένη εστίαση) και αποκαλύπτεται ενδεχόμενη μυϊκή αδυναμία στα άκρα της εστίασης. Η παρουσία νυσταγμού ελέγχεται ειδικά στην προς τα άνω ή προς τα πλάγια εστίαση. Όταν ο εξεταζόμενος κοιτάει σε ακραίες θέσεις προς τα πλάγια, διαπιστώνεται ο φυσιολογικός νυσταγμός τελικής θέσης. Πρόκειται για μία ταχεία κίνηση του οφθαλμού προς την κατεύθυνση της εστίασης, η οποία ακολουθείται από μία βραδεία κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο παθολογικός νυσταγμός εμφανίζεται σε θέσεις πλήρους διοφθάλμιας όρασης και έχει ένα ταχύ τμήμα προς την ίδια κατεύθυνση, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση εστίασης των οφθαλμών. Ειδικά για τον έλεγχο της ικανότητας σύγκλισης των βολβών, ο δείκτης του ιατρού φέρεται κοντά στη μύτη του εξεταζόμενου ενώ αρχικά αυτός ατενίζει σε μακρινό στόχο. Η εξέταση ολοκληρώνεται με τον έλεγχο ενδεχόμενης υστέρησης των βλεφάρων (lid lag). Ο εξεταζόμενος καλείται να παρακολουθήσει ένα μικρό αντικείμενο από τη μέση γραμμή αρχικά προς τα άνω και κατόπιν – με ταχύ ρυθμό – προς τα κάτω. Φυσιολογικά, το άνω βλέφαρο πρέπει να καλύπτει την κορυφή της ίριδας και να κατέρχεται με την ταχύτητα κίνησης του οφθαλμού. Επί υπερθυρεοειδισμού, το άνω βλέφαρο παρουσιάζει μία χρονική υστέρηση κατά την εκτέλεση της δοκιμασίας. Τέλος, πρέπει να σημειώνεται η ύπαρξη βλεφαρόσπασμου ή βλεφαρόπτωσης.

No comments: