ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ ΝΕΥΡΟΥ (V)Το τρίδυμο είναι μικτό νεύρο. Η αισθητική μοίρα εκφύεται από τους νευρώνες του γασσερείου γαγγλίου. Οι κεντρικές ίνες των νευρώνων αποτελούν το κύριο αισθητικό στέλεχος του τριδύμου και οι περιφερικές ίνες σχηματίζουν τους περιφερικούς αισθητικούς κλάδους του νεύρου (οφθαλμικό, άνω γναθικό, κάτω γναθικό). Η αισθητική μοίρα μεταφέρει ερεθίσματα από το δέρμα του προσώπου, του τριχωτού της κεφαλής (εκτός της ινιακής χώρας) και τους βλεννογόνους των οφθαλμών, της ρινικής και της στοματικής κοιλότητας. Οι κεντρικές ίνες φέρονται στους αισθητικούς πυρήνες του τριδύμου, που εντοπίζονται στο εγκεφαλικό στέλεχος έως το τρίτο αυχενικό μυελοτόμιο. Από τους πυρήνες αρχίζουν άλλες ίνες για ανώτερα εγκεφαλικά κέντρα, οι οποίες (αφού χιαστούν) καταλήγουν στον ετερόπλευρο θάλαμο και κατόπιν στον αισθητικό φλοιό (κάτω μοίρα οπίσθιας κεντρικής έλικας). Η κινητική μοίρα εκφύεται από νευρώνες του κινητικού πυρήνα του τριδύμου (γέφυρα). Στον κινητικό πυρήνα του τριδύμου καταλήγει η φλοιοπυρηνική οδός. Η κινητική μοίρα συνενώνεται με τον κάτω κλάδο του τριδύμου, παρέχοντας ίνες στους μύες της μάσησης (μασητήρες, πτερυγοειδείς, κροταφίτης).


Ο ιατρός ψηλαφά τους μασητήρες και τον κροταφίτη μυ καθώς ο εξεταζόμενος σφίγγει τα δόντια του. Φυσιολογικά, διαπιστώνεται συμμετρική σύσπαση στις αντίστοιχες θέσεις. Σε ετερόπλευρη παράλυση παρατηρείται ατροφία του κροταφίτη πάνω από το ζυγωματικό τόξο και η κάτω γνάθος παρεκκλίνει προς την πάσχουσα πλευρά (υπερισχύει η δράση του έξω πτερυγοειδούς της αντίθετης πλευράς). Ο έλεγχος της συμμετρίας της ισχύος του πτερυγοειδούς πραγματοποιείται καθώς ο εξεταζόμενος καλείται να προβάλλει τη γνάθο του. Αυτή πρέπει να παραμένει στη μέση γραμμή. Η ισχύς του μυός ελέγχεται με τον εξεταζόμενο να καλείται να αντισταθεί στην πλάγια πίεση της γνάθου από τον ιατρό, με το στόμα ελαφρώς ανοικτό και ενώ η κεφαλή του συγκρατείται σε σταθερή θέση. Η αντίληψη του άλγους, της αφής και της θερμοκρασίας ελέγχεται και στους τρεις κλάδους του τριδύμου. Το αντανακλαστικό του κερατοειδούς εκλύεται με βαμβακοφόρο στυλεό, ο οποίος φέρεται σε ελαφρά επαφή με τον κερατοειδή κάθε οφθαλμού χωριστά. Φυσιολογικά, ο εξεταζόμενος θα ανοιγοκλείσει τα βλέφαρα. Η κεντρομόλος οδός του αντανακλαστικού πορεύεται με τον οφθαλμικό κλάδο του τριδύμου, ενώ η φυγόκεντρος με κλάδο του προσωπικού που νευρώνει τον σφιγκτήρα των βλεφάρων. Σε βλάβη του τριδύμου νεύρου, το αντανακλαστικό καταργείται και στους δύο οφθαλμούς (άμεσο και συνεργές). Αντίθετα, σε βλάβη του προσωπικού νεύρου, η κατάργηση του αντανακλαστικού είναι ομόπλευρη προς τη βλάβη. Απώλεια των αντανακλαστικών του κερατοειδούς και της αισθητικότητας του προσώπου επέρχονται σε νεοπλασίες της γεφυρο-παρεγκεφαλιδικής γωνίας, σε κακώσεις της βάσης του κρανίου και σε θρόμβωση της οπίσθιας κάτω παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας.

No comments: