ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣπειροχαίτες – Gram(-) ελικοειδή βακτηρίδια
Spirochaetaceae
- Treponema pallidum: σύφιλη
- Borrelia burgdorferi: νόσος Lyme
Leptospiraceae
- Leptospira interrogans: λεπτοσπείρωση
Αερόβια/μικροαερόφιλα κινητά ελικοειδή/κομματοειδή Gram(-) ραβδία
Campylobacteriaceae
- Campylobacter jejuni: εντερίτιδα
- Campylobacter fetus: διάφορες λοιμώξεις
Helicobacter pylori: γαστρίτιδα, πεπτικό έλκος
Αερόβια Gram(-) ραβδία και κόκκοι
Pseudomonas aeruginosa: ουρολοιμώξεις, λοιμώξεις τραυμάτων – εγκαυμάτων, ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
Legionella pneumophila: νόσος των λεγεωναρίων, πνευμονία
Neisseriaceae
- Neisseria gonorrhoeae: βλεννόρροια
- Neisseria meningitidis: μηνιγγίτιδα, σηψαιμία
- Moraxella catarrhalis: παραρρινοκολπίτιδα, μέση ωτίτιδα
Brucella abortus: βρουκέλλωση
Brucella melitensis: βρουκέλλωση
Brucella suis: βρουκέλλωση
Bordetella pertussis: κοκκύτης
Francisella tularensis: τουλαραιμία
Δυνητικά αναερόβια Gram(-) ραβδία
Enterobacteriaceae
- Escherichia coli: εντερίτιδα, ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
- Salmonella: εντερίτιδα, τύφος, παράτυφος
- Shigella: βακτηριδιακή δυσεντερία
- Klebsiella: ευκαιριακές ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
- Enterobacter: ευκαιριακές ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
- Citrobacter: ευκαιριακές ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
- Proteus: ευκαιριακές ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
- Serratia: ευκαιριακές ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
- Providencia: ευκαιριακές ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
- Yersinia pestis: πανώλη
- Yersinia enterocolitica: εντερίτιδα, λεμφαδενίτιδα
Vibrio cholerae: χολέρα
Aeromonadaceae
- Aeromonas: εντερίτιδα
- Plesiomonas: εντερίτιδα
Haemophilus influenzae: αναπνευστικές λοιμώξεις, μηνιγγίτιδα
Eikenella corrodens: ευκαιριακές λοιμώξεις
Gardnerella vaginalis: ευκαιριακές λοιμώξεις, μη ειδική κολπίτιδα
Αναερόβια Gram(-) ευθέα/καμπυλωτά/ελικοειδή ραβδία
Bacteroides: νεκρωτικά αποστήματα (ΚΝΣ, κεφαλή, πνεύμονες, κοιλία, γεννητικά όργανα)

Ρικέτσιες, Μπαρτονέλλες, Χλαμύδια – Gram(-)
Rickettsiaceae

- Rickettsia prowazekii: κηλιδώδης πυρετός
- Coxiella burnetii: πυρετός Q (πνευμονία)
Chlamydiaceae
Chlamydia trachomatis: τράχωμα, επιπεφυκίτιδα με έγκλειστα, μη ειδική ουρηθρίτιδα, αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα
Chlamydia psittaci: πνευμονία
Chlamydia pneumonia: αναπνευστικές λοιμώξεις

Μυκοπλάσματα
Mycoplasma pneumoniae: πνευμονία

Ureaplasma urealyticum: μη ειδική ουρηθρίτιδα

Gram(+) κόκκοι
Micrococcaceae

- Staphylococcus aureus: πυώδεις λοιμώξεις
- Staphylococcus epidermidis: λοιμώξεις σχετιζόμενες με ξένα σώματα
- Staphylococcus saprophyticus: ουρολοιμώξεις
Streptococcus pyogenes: φαρυγγίτιδα, δερματικές λοιμώξεις, οστρακιά
Streptococcus pneumoniae: πνευμονία, παραρρινοκολπίτιδα, μέση ωτίτιδα
Streptococcus agalactiae: μηνιγγίτιδα, σηψαιμία (νεογνά)
Enterococcus faecalis: ευκαιριακές λοιμώξεις

Σπορογόνα Gram(+) ραβδία
Bacillus anthracis: άνθρακας

Clostridium tetani: τέτανος
Clostridium botulinum: αλλαντίαση
Clostridium perfrigens: αεριογόνος γάγγραινα
Clostridium difficile: ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα

Μη σπορογόνα Gram(+) βακτηρίδια με κανονικό σχήμα
Listeria monocytogenes: μηνιγγίτιδα, σηψαιμία (νεογνά, ανοσοκατεσταλμένοι)


Μη σπορογόνα Gram(+) βακτηρίδια με ακανόνιστο σχήμα
Corynebacterium diphtheriae: διφθερίτιδα


Μυκοβακτηρίδια
Mycobacterium tuberculosis: φυματίωση

Mycobacterium leprae: λέπρα
Mycobacterium avium/intracellulare: λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους
Νοκάρδιες - Gram(+)
Nocardia asteroides: δερματικές, πνευμονικές, συστηματικές λοιμώξεις

No comments: