ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ


Η παρουσία ενός αγαπημένου προσώπου προσφέρει πάντα ενθάρρυνση στα άτομα, που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις, και οι φωτογραφίες αποτελούν έναν έμμεσο τρόπο για να προκύψει αυτό το όφελος, ακόμα και όταν το αγαπημένο πρόσωπο δεν είναι παρόν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας μελέτης, είναι πιθανό να περιοριστεί ο πόνος, τον οποίο αισθάνονται οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής διαδικασίας, εάν έχουν μαζί τους μια φωτογραφία ενός φιλικού ή συγγενικού τους ατόμου.

Η Δρ Naomi Eisenberger, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, και η ερευνητική της ομάδα πραγματοποίησαν τη συγκεκριμένη μελέτη για να διερευνήσουν τη σημασία της ανθρώπινης υποστήριξης κατά τη διαδικασία προσαρμογής στον σωματικό πόνο. Στη μελέτη συμμετείχαν 25 φοιτήτριες μαζί με ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Με τη χρήση ενός ειδικού μηχανήματος αυξανόταν η θερμοκρασία σε ένα σημείο του χεριού των φοιτητριών έως της τιμής που το ερέθισμα γινόταν αντιληπτό ως επώδυνο (χωρίς να προκληθεί έγκαυμα). Κάθε συμμετέχουσα κλήθηκε να αξιολογήσει τον πόνο σε μια κλίμακα από το 0 έως το 20 στο πλαίσιο έξι διαφορετικών καταστάσεων:
- Κρατώντας το χέρι του αγαπημένου τους προσώπου.
- Κρατώντας το χέρι ενός ξένου.
- Κρατώντας ένα μπαλάκι «αντι-στρες», το οποίο έσφιγγαν για να ανταπεξέλθουν στον πόνο.
- Παρατηρώντας την οθόνη ενός υπολογιστή, όπου προβαλλόταν μια φωτογραφία του αγαπημένου τους προσώπου.
- Βλέποντας τη φωτογραφία ενός ξένου.
- Βλέποντας τη φωτογραφία μιας καρέκλας.
Οι συμμετέχουσες ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα πόνου όταν κρατούσαν το χέρι του γνωστού τους ατόμου, παρά ενός ξένου ή το μπαλάκι. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η προβολή της εικόνας του αγαπημένου προσώπου στην υπολογιστή ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική και προσέφερε σημαντικά ανακούφιση, μεγαλύτερη ακόμα και από το κράτημα του χεριού του.

No comments: