ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ (ΧΙΙ)


Το υπογλώσσιο είναι κινητικό νεύρο. Εκφύεται από τον πυρήνα του νεύρου στον προμήκη και κατανέμεται στους μύες της γλώσσας. Σε ετερόπλευρη βλάβη περιφερικού τύπου παρατηρείται ατροφία του σύστοιχου ημιμορίου της γλώσσας. Όταν παραμένει ακίνητη στο έδαφος της στοματικής κοιλότητας, η κορυφή της γλώσσας αποκλίνει προς το υγιές πλάγιο. Ακόμα, παρεκκλίνει προς την πλευρά της παράλυσης, όταν εξέρχεται από το στόμα, λόγω μη αντιρρόπησης των μυών του υγιούς ημιμορίου. Ωστόσο, εάν η βλάβη του πυρήνα στον προμήκη είναι αμφοτερόπλευρη, η γλώσσα παραλύει πλήρως και εμφανίζει ατροφία, ρυτιδώσεις και δεσμιδώσεις. Σε υπερπυρηνική βλάβη (πυραμιδική), η γλώσσα δεν παρουσιάζει ατροφία ή δεσμιδώσεις και αποκλίνει (όταν εξέρχεται από το στόμα) προς την αντίθετη πλευρά του πάσχοντος ημιμορίου. Το αντανακλαστικό της κάτω γνάθου είναι αυξημένο. Επίσης, ο ασθενής εμφανίζει δυσαρθρία και δυσφαγία.
Κατά την εξέταση, αρχικά η γλώσσα βρίσκεται εντός της στοματικής κοιλότητας και ελέγχεται η ύπαρξη ατροφίας ή δεσμιδώσεων. Μία ήπια – διαλείπουσα νευρική σύσπαση της γλώσσας θεωρείται φυσιολογική. Οι δεσμιδώσεις έχουν μία περισσότερο κυματιστή εικόνα. Κατά την προβολή της γλώσσας, πρέπει να παραμένει στη μέση γραμμή. Η ισχύς της γλώσσας ελέγχεται με τον εξεταζόμενο να πιέζει την γλώσσα προς τη μία παρειά ενώ ο ιατρός ασκεί αντίσταση εξωτερικά. Η καλή κινητική συνέργεια διαπιστώνεται με ταχείες κινήσεις της γλώσσας από τη μία στην άλλη πλευρά, μέσα – έξω, πάνω – κάτω.

No comments: