ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ


Τα αντιόξινα δρουν εξουδετερώνοντας το υδροχλωρικό οξύ της γαστρικής έκκρισης. Έτσι, εμφανίζουν σχετικώς ικανοποιητική επουλωτική δράση σε βλάβες του γαστρικού βλεννογόνου (συγκρίσιμη με αυτή των Η2-ανταγωνιστών), αν και η υποχώρηση των ενοχλημάτων είναι βραδύτερη (σε σχέση με τους Η2-ανταγωνιστές ή τους ανταγωνιστές της αντλίας πρωτονίων). Ένα πλεονέκτημα των αντιόξινων είναι το χαμηλό τους κόστος. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει αναγκαιότητα συχνής χορήγησης (συνεπάγεται δυσκολίες συμμόρφωσης των ασθενών) και υψηλό ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών (διάρροια, δυσκοιλιότητα). Τα αντιόξινα διακρίνονται σε:
1. Ευαπορρόφητα (διττανθρακικό νάτριο).
2. Δυσαπορρόφητα (ενώσεις αργιλίου, μαγνησίου ή ασβεστίου).
3. Μαγαλδράτη (σύμπλοκη ένωση αργιλίου - μαγνησίου).
ΑΜΙΓΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ
1. Υδροξείδιο αργιλίου.
2. Μαγαλδράτη (RIOPAN).
3. Υδροξείδιο μαγνησίου (MILK OF MAGNESIA).
ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
1. Aluminium glycinate + Magnesium oxide.
2. Aluminium hydroxide + Magnesium magma (ALUDROX).
3. Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide (MAALOX).
4. Aluminium hydroxide + Magnesium oxide.
5. Aluminium hydroxide + Dimeticone activated + Magnesium hydroxide (SIMECO, MAALOX PLUS).
6. Aluminium hydroxide + Magnesium carbonate.
7. Calcium carbonate + Magnesium stearate.
8. Hydrotalcite.
9. Magnesium hydroxide + Dimeticone activated + Aluminium hydroxide + Magnesium carbonate (co-dried gel) - (SIMECO).

No comments: