Η ΥΠΝΩΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ


Η ύπνωση είναι μια φυσική κατάσταση του νου και πολλοί άνθρωποι φθάνουν σε αυτή κάθε ημέρα χωρίς να το καταλαβαίνουν. Για παράδειγμα, σύμφωνα με κάποιους ειδικούς, όταν οδηγείτε το αυτοκίνητο βρίσκεστε σε μια ελαφρά κατάσταση ύπνωσης. Ελέγχετε τον εαυτό σας και έχετε μια αυξημένη ικανότητα συγκέντρωσης, αλλά λειτουργείτε «με αυτόματο πιλότο» χωρίς στην πραγματικότητα να το καταλαβαίνετε. Πολλές έρευνες έχουν γίνει παγκοσμίως για την κατάσταση της ύπνωσης και τα διάφορα επίπεδα της συνείδησης.
Στον εγκέφαλο παρατηρούνται τέσσερις τύποι κυμάτων: βήτα, άλφα, θήτα και δέλτα. Ενώ διαβάζετε αυτό το άρθρο, ο εγκέφαλός σας βρίσκεται σε κατάσταση β-κυμάτων. Είστε σε επαγρύπνηση και μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε αυτό. Η κατάσταση των α-κυμάτων αντιστοιχεί σε χαλάρωση. Σε αυτή σχηματίζετε εικόνες με το μυαλό σας και αυξάνεται η δημιουργικότητά σας. Η κατάσταση των θ-κυμάτων είναι μια βαθύτερη κατάσταση χαλάρωσης. Είναι συχνή τόσο στην ύπνωση όσο και στον διαλογισμό. Σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε αναμνήσεις. Βιώνετε αυτή την κατάσταση όταν πρόκειται να κοιμηθείτε ή όταν ξυπνάτε. Τέλος, η κατάσταση των δ-κυμάτων λαμβάνει χώρα ενώ κοιμάστε. Επιτρέπει στον οργανισμό να ανασυνταχθεί από τις ώρες που βρίσκεται συνεχώς σε εγρήγορση. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο υποσυνείδητο κατά τη διάρκεια των α-, θ- και δ- κυμάτων, όπως και να φθάσετε σε διάφορα επίπεδα ύπνωσης. Από τους ειδικούς στον τομέα της ύπνωσης έχουν διακριθεί έξι επίπεδα. Στα ανώτερα από αυτά παράγονται και τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έτσι, στο τέταρτο επίπεδο ενισχύεται η ικανότητα του υποκειμένου της ύπνωσης στην ανάκληση παλαιών γεγονότων και ο άνθρωπος φθάνει σε κατάσταση ήπιας αναισθησίας. Στο πέμπτο επίπεδο μπορεί το υποκείμενο να επαναβιώσει προηγούμενες εμπειρίες. Επίσης, έχει ενισχυμένη αντίληψη οπτικών, ακουστικών και κιναισθητικών αισθήσεων. Τέλος, στο υψηλότερο έκτο επίπεδο, το υποκείμενο μπορεί να δει, να αισθανθεί, να ακούσει και να μυρίσει πράγματα που δεν υπάρχουν σύμφωνα με τις εντολές του υπνωτιστή. Οι ειδικοί σε αυτή τη μορφή εναλλακτικής θεραπείας ισχυρίζονται ότι οι παρατηρήσεις τους βασίζονται σε μη αμφισβητήσιμα δεδομένα, καθώς έχουν συσχετίσει τα στάδια της ύπνωσης με συγκεκριμένες μεταβολές των εγκεφαλικών κυμάτων.

No comments: