Pages

FEATURED ARTICLE

Impact of ACE and ApoE polymorphisms on myocardial perfusion: correlation with myocardial single photon emission computed tomographic imaging

J Hum Genet. 2009;54(10):595-602 Impact of ACE and ApoE polymorphisms on myocardial perfusion: correlation with myocardial single photon em...

ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ


Σε ασθενείς με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση (κλίμακα Γλασκώβης κάτω του 7) ή κάκωση πάνω από τις κλείδες και σε κάθε τραυματισμό, ο οποίος προκλήθηκε σε τροχαίο ατύχημα υψηλής ταχύτητας, μία βλάβη του νωτιαίου μυελού είναι πιθανή. Κλινικά, το άλγος ή η εμφάνιση ευαισθησίας στη σπονδυλική στήλη και άλλες εκδηλώσεις (παραισθησίες, αδυναμία άνω ή κάτω άκρων, παραμόρφωση αυχένα) θέτουν την υποψία κάκωσης του νωτιαίου μυελού. Ο ακτινολογικός έλεγχος επιβεβαιώνει τη διάγνωση.
Στο πρώτο στάδιο της αντιμετώπισης, οι ενέργειες επικεντρώνονται σε καταστάσεις που θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών: έλεγχος βατότητας αεραγωγών, αναπνοής και κυκλοφορίας. Ακολουθεί η προσπάθεια ανατομικής ευθυγράμμισης της σπονδυλικής στήλης. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται τα εξής:
1. Εξασφάλιση σταθερότητας κατά την ανατομική διάταξη της σπονδυλικής στήλης.
2. Πρόληψη περαιτέρω βλάβης του νωτιαίου μυελού.
3. Υποστήριξη του ασθενούς.
Στο σημείο του ατυχήματος πρέπει να αποφασίζεται εάν υπάρχουν ενδείξεις κάκωσης του νωτιαίου μυελού (άλγος ή παραμόρφωση αυχένα, ευαισθησία στη σπονδυλική στήλη, υποκειμενικές ή αντικειμενικές νευρολογικές εκδηλώσεις). Εφόσον υπάρχει υποψία κάκωσης της ΑΜΣΣ, ο ασθενής δεν πρέπει να ανακάθεται ή να επιχειρεί να σταθεί όρθιος ή να περπατήσει. Πρέπει να μετακινείται μόνο σε μεταλλικό φορείο. Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, η διατήρηση της ΑΜΣΣ σε ουδέτερη θέση επιτυγχάνεται με ελαφρά έλξη της κεφαλής. Η ακινητοποίηση της ΑΜΣΣ με σκληρό κολάρο αποτρέπει κάθε πλάγια κίνηση ή κάμψη στον αυχένα.
(*) Η άμεση χορήγηση υψηλής δόσης στεροειδών μπορεί να συμβάλει στη μετέπειτα βελτίωση της κατάστασης των ασθενών. Χορηγούνται ενδοφλέβια 40 mg / kg μεθυλπρεδνιζολόνης και κατόπιν 5.4 mg / kg ανά ώρα για τις επόμενες 2 – 3 ώρες.
Δύο παθολογικές καταστάσεις εμφανίζονται σε κακώσεις της σπονδυλικής στήλης και απαιτούν αντιμετώπιση στο σημείο του ατυχήματος:
- Οι κακώσεις του άνω τμήματος του νωτιαίου μυελού στην ΑΜΣΣ είναι δυνατό να προκαλέσουν μερική παράλυση των αναπνευστικών μυών ή πλήρη απώλεια κάθε αναπνευστικής προσπάθειας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, αποφυγή της υπερέκτασης του αυχένα και μηχανική αναπνοή. Συνιστάται ρινοτραχειακή διασωλήνωση υπό συνεχή έλξη της κεφαλής με ελάχιστη έκταση (ιδανικά χωρίς έκταση) του αυχένα.
- Περιφερική αγγειοδιαστολή, υπόταση και υποθερμία εξαιτίας δυσλειτουργίας του ΑΝΣ (νωτιαία καταπληξία). Κατά τη διάρκεια της διακομιδής συνιστάται η χορήγηση διαλύματος Ringer΄s Lactate, ώστε να αποτρέπεται η πτώση της αρτηριακής πίεσης. Επίσης, ο ασθενής πρέπει να καλύπτεται με ισοθερμική κουβέρτα ήδη από το σημείο του ατυχήματος.

(*) Η εισαγωγή ουροκαθετήρα Folley περιορίζει τη διάταση της ουροδόχου κύστης εξαιτίας επίσχεσης ούρων.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, λαμβάνονται δείγματα αίματος του ασθενούς για αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, διασταύρωση και μέτρηση των επιπέδων των αερίων στην αρτηριακή κυκλοφορία. Εφόσον υπάρχει νευρολογική βλάβη ή κάταγμα σπονδύλου με παρεκτόπιση, πρέπει να αρχίζει το συντομότερο δυνατό η σπονδυλική έλξη με tongs ή halo ring με τα κατάλληλα βάρη σύμφωνα με τον ακτινολογικό έλεγχο.

Η νευρολογική εκτίμηση πρέπει να είναι σύντομη και να αποβλέπει στην αναγνώριση του βαθμού και του επιπέδου της κάκωσης του νωτιαίου μυελού. Βασικό ζητούμενο είναι εάν πρόκειται για μία βλάβη, η οποία οδηγεί σε πλήρη λειτουργική διατομή του νωτιαίου μυελού κάτω από το επίπεδό της (απώλεια κινητικών και αισθητικών λειτουργιών). Για αυτόν τον λόγο, ο ασθενής καλείται να κουνήσει τα δάχτυλα των άνω και κάτω άκρων και να κουνήσει τους ώμους, ενάντια στη βαρύτητα και ενάντια σε αντίσταση από την πλευρά του ιατρού:

5: πλήρης μυϊκή ισχύς.
4: ενεργητική κίνηση ενάντια στην αντίσταση που προβάλλει ο ιατρός.
3: ενεργητική κίνηση ενάντια στη βαρύτητα.
2: ενεργητική κίνηση που παρεμποδίζεται από τη βαρύτητα.
1: μυϊκή σύσπαση χωρίς κινητικότητα στις αρθρώσεις.
0: αδυναμία ηθελημένης μυϊκής σύσπασης.

Η αισθητικότητα εξετάζεται με μία ακίδα στα άκρα και στο περίνεο. Επίσης, αξιολογούνται τα τενόντια, τα κοιλιακά και τα αντανακλαστικά του κρεμαστήρα και του πρωκτού. Κάτω από το επίπεδο της βλάβης, τα αντανακλαστικά είναι απόντα. Αντίθετα, αυξημένα αντανακλαστικά υποδεικνύουν μερική βλάβη του νωτιαίου μυελού. Σε όλες τις περιπτώσεις επιβάλλεται η πραγματοποίηση δακτυλικής εξέτασης.

Βλάβες ΑΜΣΣ

Κατά την αρχική αντιμετώπιση των κακώσεων της ΑΜΣΣ, η ανατομική ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης αποτελεί πρωταρχική φροντίδα. Έτσι, εάν η βλάβη είναι μερική, η μετέπειτα θεραπεία μπορεί να διατηρήσει και να βελτιώσει τις κινητικές και αισθητικές λειτουργίες που έχουν παραμείνει. Η ευθυγράμμιση επιχειρείται με χρήση stryker frame με halo ring ή αυχενικών tongs.

Επίσης, μπορεί να επιχειρηθεί σε ηλεκτροκίνητο κρεβάτι με halo ring. Εάν δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί ανατομική ευθυγράμμιση της ΑΜΣΣ, απαιτείται άμεση χειρουργική επέμβαση. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών, η ευθυγράμμιση διατηρείται με συνεχή έλξη ή με την τοποθέτηση halo vest. Ανάλογα με τον τύπο της βλάβης, η σπονδυλοδεσία μπορεί να είναι αναγκαία.


Βλάβες ΘΜΣΣ – ΟΜΣΣ

Οι βλάβες της θωρακο-οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης προκαλούνται από αυτοκινητιστικά ατυχήματα, αθλητικά ατυχήματα και πτώσεις από ύψος. Ασθενείς με άλγος στην κατώτερη και μέση μοίρα της σπονδυλικής, μετά από τέτοιας φύσης ατυχήματα, πρέπει αρχικά να διερευνώνται με απλές ακτινογραφίες. Συνήθως, αυτές οι κακώσεις δεν επιφέρουν σοβαρή αδυναμία των κάτω άκρων, αλλά είναι πιθανό να προκαλέσουν διαταραχή της λειτουργίας της ουροδόχου κύστης και σεξουαλική δυσλειτουργία. Η νευρολογική εξέταση αποκαλύπτει ενδεχόμενα κλινικά σημεία και η αξονική τομογραφία επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Η σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης πραγματοποιείται χειρουργικά.

No comments:

HEALTH GATE: MOST READ