ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΩΝ


Σε μια από τις μεγαλύτερες μελέτες, σχετικά με τα αντισυλληπτικά χάπια, διαπιστώθηκε ότι η λήψη τους δεν συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για την υγεία σε απώτερο χρόνο. Tα ευρήματα της μελέτης προήλθαν από την παρακολούθηση 46.000 γυναικών για περίπου 40 χρόνια. Οι ερευνητές από τα Πανεπιστήμια του Εδιμβούργου και του Αμπερντίν της Σκωτίας σημειώνουν ότι, βάσει των στοιχείων που προέκυψαν, τα πλεονεκτήματα της λήψης των αντισυλληπτικών χαπιών φαίνεται να υπερτερούν των όποιων κινδύνων. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες, που τα ελάμβαναν συστηματικά, παρουσίαζαν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία (συμπεριλαμβανομένων του καρκίνου και των καρδιοπαθειών). Τα συμπεράσματα αυτά αναμένεται να περιορίσουν τις ανησυχίες των γυναικών, οι οποίες ακολουθούν μια τέτοια αγωγή. Ωστόσο, οι ερευνητές προσθέτουν ότι πιθανώς αφορούν τα παλαιότερης γενιάς αντισυλληπτικά χάπια, καθώς η μελέτη τους άρχισε το 1968.

No comments: