ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗΣ


Σύμφωνα με μια καινούργια μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο East Anglia και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Gastroenterology and Hepatology, οι άνθρωποι που ασκούνται τακτικά είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν λίθους στη χοληδόχο κύστη. Οι ερευνητές συνέκριναν το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας και τον κίνδυνο της νόσου σε 25.000 ενήλικες, χωρίζοντάς τους σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες φυσικής κατάστασης. Για τη διάκριση των συμμετεχόντων στις κατηγορίες ελήφθη υπόψη τόσο το εάν ασκούνται τακτικά και με ποια ένταση όσο και η φύση της εργασίας τους (καθιστική ή μη). Διαπιστώθηκε ότι, για την μείωση κατά 17% του κινδύνου, αρκούσε ένα άτομο να «ανέλθει» κατά μόλις μια κατηγορία από αυτή που βρίσκεται αρχικά. Όπως σημειώνει ο Paul Banim, κύριος ερευνητής στη συγκεκριμένη μελέτη, «εάν κάθε άνθρωπος επιτύγχανε το ίδιο επίπεδο φυσικής δραστηριότητας με αυτό της υψηλότερης κατηγορίας, η συχνότητα της συγκεκριμένης παθολογικής κατάστασης αναμένεται να μειωνόταν κατά 70%». Στην υψηλότερη κατηγορία ανήκουν όσοι:

- Ασκούνται περισσότερο από μια ώρα την ημέρα και η εργασία τους είναι καθιστική.
- Ασκούνται περισσότερο από 30 λεπτά την ημέρα και η εργασία τους απαιτεί να στέκονται όρθιοι.
- Ασκούνται έστω και λίγο καθημερινά, αλλά η εργασία τους απαιτεί μυϊκή προσπάθεια.

Οι ερευνητές δεν έχουν αποσαφηνίσει τον μηχανισμό, ο οποίος συνδέει τη φυσική δραστηριότητα και τον κίνδυνο σχηματισμού λίθων στη χοληδόχο κύστη. Υποθέτουν ότι μπορεί να αφορά την επίτευξη χαμηλότερων επιπέδων ολικής χοληστερίνης και την αύξηση της «καλής» χοληστερίνης εξαιτίας της άσκησης.

No comments: