Ο ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΥΠΝΟΣ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ


Σύμφωνα με μια μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Sleep Research, ο σύντομος ύπνος βελτιώνει τη μνήμη. Γερμανοί ερευνητές πραγματοποίησαν δύο πειράματα με τη συμμετοχή 26 φοιτητών ηλικίας 20 έως 29 ετών. Στο πρώτο πείραμα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απομνημονεύσουν 30 λέξεις σε δύο λεπτά και κατόπιν να τις ανακαλέσουν αφού είτε είχαν κοιμηθεί για μία ώρα είτε είχαν εκτελέσει άλλες δραστηριότητες για το ίδιο διάστημα. Το πείραμα επαναλήφθηκε μετά από μία εβδομάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να ανακαλέσουν περισσότερες λέξεις όταν είχαν κοιμηθεί προηγουμένως. Στο δεύτερο πείραμα, η δυνατότητα ανάκλησης των λέξεων από τους συμμετέχοντες ελέγχθηκε αφού δεν είχαν κοιμηθεί καθόλου ή είχαν κοιμηθεί για 6 ή 35 λεπτά. Τα καλύτερα αποτελέσματα προέκυψαν μετά τα 35 λεπτά ύπνου. Η μελέτη αυτή παρέχει χρήσιμα συμπεράσματα για την αντιμετώπιση των μνημονικών διαταραχών ακόμα και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ο σύντομος μεσημεριανός ύπνος, τον οποίο απολαμβάνουν αρκετά ηλικιωμένα άτομα, μπορεί – τελικά – να αποτελεί μια επιπρόσθετη στρατηγική αντιμετώπισης των μνημονικών ελλειμμάτων σε αυτές τις ηλικίες.

No comments: