ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ


Σύμφωνα με μια καινούργια μελέτη, η τακτική λήψη κοινών αναλγητικών φαρμάκων συνδέεται με μείωση της ακουστικής ικανότητας. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνδρες, οι οποίοι έχουν ηλικία μικρότερη των 50 ετών και λαμβάνουν συστηματικά παρακεταμόλη πάνω από δύο φορές την εβδομάδα, εμφανίζουν περίπου διπλάσιο κίνδυνο διαταραχών της ακοής σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ακόμα, όσοι λαμβάνουν τακτικά άλλα αναλγητικά χαρακτηρίζονται από αντίστοιχη αύξηση του κινδύνου, αν και σε μικρότερο βαθμό. Συγκεκριμένα, σε σχέση με τα άτομα που δεν λαμβάνουν αναλγητικά, η αύξηση του κινδύνου ανέρχεται σε 66% για τη λήψη ιβουπροφαίνης (ή άλλων μη στεροειδών αναλγητικών φαρμάκων) και σε 33% για τη λήψη ασπιρίνης τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Συνεπώς, οι άνδρες μέσης ηλικίας θα πρέπει να αφαιρέσουν αυτά τα κοινά αναλγητικά από το φαρμακείο του σπιτιού τους; Όχι, απαραίτητα. Οι προαναφερόμενες τιμές αύξησης έχουν προκύψει σε σχέση με τον κίνδυνο απώλειας της ακοής στον γενικό πληθυσμό, ο οποίος είναι εξαιρετικά χαμηλός (1% ανά έτος). Συνεπώς, η τακτική λήψη αναλγητικών ουσιών προκαλεί αύξηση του κινδύνου, αλλά και πάλι αυτός είναι χαμηλός. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, εάν η κατανάλωση των αναλγητικών φαρμάκων παραμείνει τόσο υψηλή, σε μια δεκαετία ο πραγματικός κίνδυνος για την ακοή των ατόμων θα αρχίσει να γίνεται σημαντικός.

No comments: