ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΝΩΣΗ


Η ύπνωση είναι δυνατό να συμβάλει στην αντιμετώπιση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πεπτικών διαταραχών:
1. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Η ύπνωση έχει μελετηθεί σε ασθενείς με το σύνδρομο, καθώς θεωρείται ότι αυτό έχει ψυχολογικό υπόβαθρο και αρκετές φορές δεν υποχωρεί παρά τη χορήγηση των συμβατικών φαρμάκων.
2. Ελκώδης κολίτιδα. Σε μια μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό American Journal of Gastroenterology, 17 ασθενείς με ενεργό ελκώδη κολίτιδα υποβλήθηκαν σε μια ειδική συνεδρία ύπνωσης. Ως ομάδα ελέγχου συμμετείχαν 8 ασθενείς, οι οποίοι κλήθηκαν να ακούσουν για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μουσική της προτίμησής τους. Μετά τη συνεδρία, η εντερική φλεγμονή είχε μειωθεί σημαντικά στην πρώτη ομάδα, ενώ οι ασθενείς της ομάδας ελέγχου δεν παρουσίασαν οποιαδήποτε μεταβολή.
3. Νόσος Crohn. Η εφαρμογή 12 ειδικών συνεδριών ύπνωσης σε 15 ασθενείς με νόσο Crohn, στο πλαίσιο μιας κλινικής μελέτης, επέτυχε υποχώρηση της νόσου και βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Μόνο δύο ασθενείς δεν παρουσίασαν βελτίωση.
4. Λειτουργική δυσπεψία. Η λειτουργική δυσπεψία οφείλεται στη μη ομαλή διέλευση της τροφής από το στομάχι. Μια πρόσφατη – μικρή μελέτη έδειξε ότι η ύπνωση μπορεί να συμβάλει στην επιτάχυνση της διέλευσης της τροφής, περιορίζοντας τις ενοχλήσεις που αισθάνονται οι ασθενείς.

No comments: