Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Ο Jerome Singer, ο οποίος είναι καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Yale, υποστηρίζει ότι οι γονείς πρέπει να «αποδέχονται» τους φανταστικούς φίλους των παιδιών. Οι φανταστικοί φίλοι αποτελούν προϊόντα των αναγκών και της φαντασίας των παιδιών. Περίπου τα 2/3 των παιδιών προσχολικής ηλικίας έχουν φανταστικούς φίλους και συνήθως είναι πιο ανεξάρτητα, συνεργάσιμα με τους άλλους, ευτυχισμένα και λιγότερα επιθετικά σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Οι φανταστικοί φίλοι βοηθούν τα παιδιά να εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα για τα οποία δεν θα μιλούσαν στους μεγάλους με άλλον τρόπο.

No comments: