ΑΝΤΙΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ


Τα αντιλιπιδαιμικά φάρμακα μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης ή και των τριγλυκεριδίων του αίματος. Διακρίνονται σε:
1. Ρητίνες ανταλλαγής ιόντων. Επιδρούν στον εντεροηπατικό κύκλο των χολικών αλάτων. Οι ρητίνες δεσμεύουν τα χολικά οξέα στο έντερο, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται μεγαλύτερη ποσότητα χοληστερόλης σε χολικά οξέα. Χορηγούνται σε υπερχοληστερολαιμία τύπου ΙΙ και μπορεί να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα.
2. Φιβράτες. Ενεργοποιούν τη λιποπρωτεϊνική λιπάση, αναστέλλουν την αναγωγάση του 3-υδροξυ-3-μεθυλ-γλουταρικού συνενζύμου Α (HMG-CoA) και αυξάνουν τον καταβολισμό των λιποπρωτεϊνών πολύ χαμηλής πυκνότητας (VLDL). Προκαλούν μείωση των επιπέδων της ολικής χοληστερόλης, της LDL και (κυρίως) των τριγλυκεριδίων. Χορηγούνται, πιθανώς σε συνδυασμό με ρητίνες, σε υπερχοληστερολαιμία τύπου ΙΙ, ΙΙΙ ή ΙV.
3. Νικοτινικό οξύ & παράγωγα. Αναστέλλουν τη σύνθεση της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων και αυξάνουν τα επίπεδα της HDL. Προκαλούν αγγειοδιαστολή ως ανεπιθύμητη ενέργεια.
4. Στατίνες. Αναστέλλουν την αναγωγάση του HMG-CoA. Αποτελούν ισχυρά αντιχοληστερολικά φάρμακα, αλλά δεν προκαλούν μείωση των επιπέδων των τριγλυκεριδίων. Σημειώνεται ο υψηλός κίνδυνος ραβδομυόλυσης όταν μία στατίνη χορηγείται μαζί με νικοτινικό οξύ ή μία φιβράτη.
ΡΗΤΙΝΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΟΝΤΩΝ
1. Χολεστυραμίνη.
ΦΙΒΡΑΤΕΣ
1. Βεζαφιβράτη.
2. Γεμφιβροζίλη.
3. Σιπροφιβράτη.
4. Φαινοφιβράτη.
ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟ ΟΞΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΑ
1. Ασιπιμόξη.
ΣΤΑΤΙΝΕΣ
1. Ατορβαστατίνη (LIPITOR).
2. Λοβαστατίνη.
3. Νατριούχος πραβαστατίνη.
4. Σιμβαστατίνη.
5. Φλουβαστατίνη.

No comments: