ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ


Ο βελονισμός μπορεί να αποτελέσει μια ασφαλή εναλλακτική επιλογή, σε σχέση με τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, για γυναίκες που εμφανίζουν μείζονα κατάθλιψη, σύμφωνα με μια καινούργια μελέτη. Εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, η εγκυμοσύνη είναι δυνατό να φέρει στην επιφάνεια υποκείμενα ψυχιατρικά και συναισθηματικά προβλήματα. Όμως, ειδικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η αντιμετώπιση της κατάθλιψης είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να επανέλθει η ψυχική ισορροπία και η γυναίκα να μπορέσει να φροντίσει τον εαυτό της, το έμβρυο που κυοφορεί και – στο μέλλον – το παιδί της.
Οι ερευνητές στο Stanford University των ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς παρουσίασαν σημαντική ανταπόκριση (63%) μετά από 12 συνεδρίες, κατά τις οποίες εφαρμόστηκαν ειδικές βελονιστικές τεχνικές για την αντιμετώπιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Αντίθετα, η ανταπόκριση ήταν μικρότερη (44%) σε δύο άλλες ομάδες ασθενών, στις οποίες εφαρμόστηκαν μη ειδικές (για την κατάθλιψη) βελονιστικές τεχνικές ή υποβλήθηκαν σε σουηδικό μασάζ. Στη μελέτη συμμετείχαν 141 γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης 12 έως 30 εβδομάδων, οι οποίες πληρούσαν τα διαγνωστικά κριτήρια της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής.

No comments: