ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΧΝΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ


Οι άνθρωποι, οι οποίοι υποφέρουν από ημικρανίες, είναι περισσότερο πιθανό να πάθουν ένα καρδιακό επεισόδιο και να εμφανίζουν τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου των καρδιοπαθειών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας μελέτης, η πιθανότητα μιας καρδιακής προσβολής είναι διπλάσια στα άτομα με ημικρανίες και τριπλάσια όταν οι ημικρανίες συνοδεύονται από αύρα. Επίσης, όσοι υποφέρουν από ημικρανίες εμφανίζουν συχνότερα αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη ή αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης αίματος. Η ύπαρξη αυτών των παραγόντων κινδύνου είναι πιθανό να ερμηνεύει την παρατηρούμενη αύξηση της πιθανότητας μιας καρδιακής προσβολής.
Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Neurology. Επιπλέον της παρουσίασης των δεδομένων, οι ερευνητές σημειώνουν στο άρθρο τους ότι, για τα άτομα που εμφανίζουν ημικρανίες, ο περιορισμός των υπολοίπων παραγόντων κινδύνου (π.χ. υπέρταση, παχυσαρκία) είναι πιθανό να έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία για τη μείωση του κινδύνου ενός καρδιακού επεισοδίου.

No comments: