ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ


Σύμφωνα με μια καινούρια μελέτη από την Ισπανία, η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει ασθενείς με αυτή τη ρευματολογική πάθηση να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις ψυχολογικές συνέπειες της νόσου και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Στη μελέτη συμμετείχαν 45 ασθενείς, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: στην πρώτη πραγματοποιήθηκαν 10 συνεδρίες γνωσιακής – συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας και η δεύτερη χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου (για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας). Με την ολοκλήρωση της μελέτης, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς, οι οποίοι ανήκαν στην πρώτη ομάδα, παρουσίαζαν σημαντικά περιορισμένα επίπεδα κατάθλιψης, ανησυχίας και άγχους και έκδηλη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους σε σύγκριση με τους ασθενείς της ομάδας ελέγχου. Ωστόσο, οι ερευνητές παραδέχονται ότι η γνωσιακή – συμπεριφορική ψυχοθεραπεία δεν επηρέασε τις οργανικές εκδηλώσεις της πάθησης.

No comments: