Η ΑΫΠΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ


Η χρόνια αϋπνία μπορεί να μην στερεί μόνο την απαραίτητη ανάπαυση από όσους εμφανίζουν αυτό το πρόβλημα, αλλά και να προκαλεί απώλεια εγκεφαλικής ουσίας. Για πρώτη φορά, απεικονιστικές τεχνικές του εγκεφάλου συσχέτισαν τη χρόνια αϋπνία με μειωμένη πυκνότητα της φαιάς ουσίας σε περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων και την ανάπαυση. Η συγκεκριμένη μελέτη θα μπορούσε να οδηγήσει στον σχεδιασμό νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση της αϋπνίας.
Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Biological Psychiatry και περιλαμβάνουν στοιχεία σύγκρισης της έκτασης της φαιάς και της λευκής ουσίας του εγκεφάλου σε 24 άτομα, με πρόβλημα χρόνιας αϋπνίας, και 13 άτομα χωρίς διαταραχές του ύπνου. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη με το εντονότερο πρόβλημα, εμφάνιζαν τις σοβαρότερες μορφολογικές διαταραχές της φαιάς ουσίας – ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας της αϋπνίας. Ωστόσο, οι ερευνητές δεν είναι δυνατό ακόμα να καθορίσουν εάν η αϋπνία προκαλεί τις μορφολογικές διαταραχές ή συμβαίνει το αντίστροφο.

No comments: