ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ


Ι. Οσφρητικό νεύρο: ανοσμία
ΙΙ. Οπτικό νεύρο: αμαύρωση
ΙΙΙ. Κοινό κινητικό νεύρο: διπλωπία, πτώση άνω βλεφάρου, μυδρίαση, απώλεια προσαρμογής
ΙV. Τροχιλιακό νεύρο: διπλωπία
V. Τρίδυμο νεύρο: αιμωδία προσώπου, αναισθησία προσώπου, παράλυση μυών κάτω γνάθου
VI. Απαγωγό νεύρο: διπλωπία
VII. Προσωπικό νεύρο: απώλεια γεύσης προσθίων 2/3 γλώσσας, ξηροστομία, ξηροφθαλμία, παράλυση μυών προσώπου
VIII. Ακουστικό νεύρο: εμβοές, κώφωση, ίλιγγος, αστάθεια, νυσταγμός
ΙΧ. Γλωσσοφαρυγγικό νεύρο: απώλεια γεύσης οπισθίου 1/3 γλώσσας, αναισθησία φάρυγγα, μερική ξηροστομία
Χ. Πνευμονογαστρικό νεύρο: δυσφαγία, βράγχος φωνής, παράλυση μαλθακής υπερώας, ελάττωση γεύσης
ΧΙ. Παραπληρωματικό νεύρο: αδυναμία μυών κεφαλής, τραχήλου και ώμου
ΧΙΙ. Υπογλώσσιο νεύρο: παράλυση και ατροφία γλώσσας

No comments: