ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ HELICOBACTER PYLORIΤΡΙΠΛΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
- Διάρκεια: 7 - 14 ημέρες (συνήθως 10 ημέρες).
1. Πραζόλη Χ 2 + Κλαριθρομυκίνη (500/250 mg) Χ 2 + Αμοξυκιλλίνη (1 g) Χ 2 ή Μετρονιδαζόλη (500 mg) Χ 2.
2. Ranitidine - bismuth citrate (400 mg) X 2 + Κλαριθρομυκίνη (500 mg) X 2 + Αμοξυκιλλίνη (1 g) X 2 + Μετρονιδαζόλη (500 mg) Χ 2.
3. Ranitidine - bismuth citrate (400 mg) X 2 + Oxytetracycline (500 mg) X 2 + Μετρονιδαζόλη(400 mg) Χ 2.
ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΣΧΗΜΑ
- Διάρκεια: 14 ημέρες (ανθεκτικές περιπτώσεις).
1. Πραζόλη Χ 2 + Tripotassium dicitrato-bismuthate (300 mg) X 4 + Μετρονιδαζόλη (500 mg) Χ 2 ή 3 + Αμοξυκιλλίνη (1 g) Χ 2 ή Τετρακυκλίνη (500 mg) Χ 4.

No comments: