ΠΡΟΜΗΚΙΚΟ vs. ΨΕΥΔΟΠΡΟΜΗΚΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟΠρομηκικό σύνδρομο
Το προμηκικό σύνδρομο οφείλεται σε αμφοτερόπλευρη βλάβη του περιφερικού κινητικού νευρώνα των πυρήνων των εγκεφαλικών νεύρων. Χαρακτηρίζεται από χαλαρή παράλυση και ατροφία των αντίστοιχων μυών, δυσαρθρία και δυσκαταποσία. Το αντανακλαστικό της κάτω γνάθου είναι κατηργημένο.

Ψευδοπρομηκικό σύνδρομο
Το ψευδοπρομηκικό σύνδρομο οφείλεται σε διάχυτες φλοιώδεις και υποφλοιώδεις βλάβες (θρομβωτικές βλάβες, πολλαπλά έμφρακτα). Ειδικότερα, το σύνδρομο προκαλείται από διαταραχές του φλοιοπυρηνικού δεματίου, το οποίο απολήγει στους κινητικούς πυρήνες του εγκεφαλικού στελέχους. Σε ετερόπλευρη βλάβη του δεματίου, η κλινική εικόνα περιλαμβάνει παροδική ετερόπλευρη αδυναμία των μυών του άνω προσώπου, του φάρυγγα, της υπερώας, της γλώσσας κα. Ωστόσο, σε αμφοτερόπλευρη βλάβη των δεματίων (ψευδοπρομηκικό σύδρομο), προκύπτει σπαστική παράλυση, η οποία περιλαμβάνει αμφοτερόπλευρο σημείο Babinski, αυξημένο αντανακλαστικό της κάτω γνάθου, δυσαρθρία, δυσκαταποσία και συναισθηματική αστάθεια.

No comments: