ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER: ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ


Χάρη σε μια καινούρια εξέταση, η οποία αναμένεται σύντομα να εγκριθεί από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, θα καταστεί δυνατός ο πρώιμος προσδιορισμός του κινδύνου εμφάνισης της νόσου Alzheimer σε ένα άτομο και θα περιοριστούν τα διαγνωστικά σφάλματα (όπως όταν οι διαταραχές μνήμης ή οι συγχυτικές εκδηλώσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποδίδονται λανθασμένα στη νόσο). Παρόλο που δεν υπάρχει ακόμα αποτελεσματική θεραπεία, η έγκριση του συγκεκριμένου διαγνωστικού εργαλείου αποτελεί σημαντική πρόοδο, σύμφωνα με τον Δρα Foster – καθηγητή Νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Utah.
Η εν λόγω εξέταση αποτελεί εφαρμογή της Πυρηνικής Ιατρικής. Για την πραγματοποίησή της απαιτείται χορήγηση ενός ραδιοφαρμάκου στο άτομο, για το οποίο υπάρχει υποψία ότι πάσχει από τη νόσο. Μετά τη χορήγηση, το ραδιοφάρμακο κατευθύνεται στον εγκέφαλο και με τη χρήση ΡΕΤ camera διαπιστώνεται εάν υπάρχουν πλάκες αμυλοειδούς στον εγκεφαλικό ιστό. Η παρουσία αυτών των πλακών, σε συνδυασμό με άλλες εκδηλώσεις, επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Ο Δρ Foster σημειώνει ότι τα ευρήματα των - έως σήμερα - μελετών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Διαπιστώθηκε συμφωνία μεταξύ των απεικονιστικών εξετάσεων και των ιστολογικών διαγνώσεων στο 96% των περιπτώσεων.
Ωστόσο, η απεικόνιση των πλακών δεν αρκεί για να τεθεί οριστική διάγνωση. Ο ιατρός οφείλει να συνυπολογίσει και άλλα στοιχεία, όπως είναι το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και τα συμπτώματα που εμφανίζει. Έτσι, ένα άτομο μπορεί να φέρει τις συγκεκριμένες βλάβες στον εγκέφαλο, αλλά να μην υποφέρει από τα τυπικά προβλήματα που συνδέονται με τη νόσο. Πράγματι, το 30% των ανθρώπων, με θετικά απεικονιστικά ευρήματα, δεν εμφανίζουν διαταραχές μνήμης. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό ότι αποκλείεται η διάγνωση της νόσου Alzheimer απουσία αυτών των πλακών.
Δηλαδή, η εξέταση παρέχει στοιχεία σχετικά με την πιθανότητα ύπαρξης της νόσου:
- Χαμηλά επίπεδα πλακών αμυλοειδούς στον εγκέφαλο: χαμηλός κίνδυνος εμφάνισης της νόσου.
- Υψηλά επίπεδα πλακών αμυλοειδούς στον εγκέφαλο: υψηλός κίνδυνος εμφάνισης ή το άτομο πάσχει από τη νόσο.
- Απουσία πλακών αμυλοειδούς στον εγκέφαλο, αλλά το άτομο εμφανίζει συμπτώματα (π.χ. διαταραχές μνήμης, άνοια): τα συμπτώματα πρέπει να αποδοθούν σε άλλα αίτια (ΑΕΕ, παρενέργειες φαρμάκων, διαταραχές θρέψης).

No comments: