ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟ


Σύμφωνα με 31 επιστήμονες από 14 χώρες της Διεθνούς Υπηρεσίας Μελέτης του Καρκίνου (International Agency for Research on Cancer - IARC), τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν πιθανό καρκινογόνο παράγοντα. Συγκεκριμένα, τα κινητά τηλέφωνα ταξινομήθηκαν στην κατηγορία 2Β (αίτια πιθανά καρκινογόνα για τον άνθρωπο). Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται ο μόλυβδος, το νικέλιο, το DDT, κα. Τα ευρήματά των επιστημόνων, που επιβεβαιώνουν προηγούμενες μελέτες για το θέμα, προστίθενται στον όλο και μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων, τα οποία δείχνουν ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων είναι πιθανό να προκαλεί προβλήματα υγείας. Αν και οι επιστήμονες της IARC παραδέχονται ότι παρατηρείται μία θετική συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και στην εμφάνιση καρκίνου, αναφέρουν ότι απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για να θεωρηθεί δεδομένη η σύνδεση της χρήσης των τηλεφώνων με την εμφάνιση γλοιωμάτων ή ακουστικών νευρινωμάτων (μορφές ενδοκρανιακών νεοπλασμάτων).


Το 2009, η IARC δημοσίευσε μία μελέτη στο περιοδικό Journal of Clinical Oncology σύμφωνα με την οποία η χρήση των κινητών τηλεφώνων συσχετιζόταν με αύξηση κατά 18% του κινδύνου των εγκεφαλικών όγκων. Μάλιστα, επειδή οι όγκοι αναπτύσσονταν κυρίως σε περιοχές του εγκεφάλου που βρίσκονται κοντά στο αυτί, η συσχέτιση θεωρήθηκε ακόμα πιο ισχυρή. Το 2010, μία άλλη αναφορά της IEFC (International Electromagnetic Field Cooperative) καταλήγει στην ύπαρξη σχέσης μεταξύ της χρήσης των τηλεφώνων και της αύξησης της συχνότητας των εγκεφαλικών όγκων. Σε αυτή την αναφορά περιλαμβάνεται μία σουηδική μελέτη, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε μεγάλη αύξηση της συχνότητας εγκεφαλικών όγκων σε παιδιά, τα οποία ως έφηβοι άρχισαν τη χρήση κινητού ή ασύρματου τηλεφώνου, έναντι των υπολοίπων.


No comments: