ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΥΨΟΣ & ΥΓΕΙΑ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ;

Το ανθρώπινο είδος χαρακτηρίζεται από ευρεία κατανομή ως προς τα διάφορα σωματομετρικά χαρακτηριστικά, στα οποία περιλαμβάνεται το ύψος του κάθε ατόμου. Αν και επίκτητοι παράγοντες, όπως είναι η διατροφή, επηρεάζουν τις διαφορές του ύψους στον γενικό πληθυσμό, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι γενετικές παράμετροι προκαλούν – σε μεγάλο βαθμό – την παρατηρούμενη ποικιλομορφία. Όμως, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, τα γονίδια, που καθορίζουν το ύψος του ατόμου, μπορεί να έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στην υγεία, καθώς επιδρούν στις κυτταρικές λειτουργίες και κατ΄ επέκταση μπορεί να συσχετίζονται με την εμφάνιση διαφόρων νοσημάτων. Παρόλα αυτά, οι υποκείμενοι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητοί.


No comments: