ΝΕΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ


Ο ορθοκολικός καρκίνος αφορά σε κακοήθεις νεοπλασίες που αναπτύσσονται στο κατώτερο τμήμα του εντέρου. Για να υποδείξουν μια αιματολογική εξέταση εντοπισμού του, οι ερευνητές θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσουν ένα βιολογικό δείκτη, δηλαδή ένα μόριο ή μια διαταραχή στην κυτταρική λειτουργία που μπορεί να εκτιμηθεί στο αίμα και σχετίζεται με τον καρκίνο. Σε αυτή την περίπτωση, η παρουσία ή η αύξηση των επιπέδων του βιολογικού δείκτη αποτελεί ένδειξη εμφάνισης της νόσου. Παλαιότερα, διάφοροι πολλά υποσχόμενοι βιολογικοί δείκτες είχαν προταθεί, αλλά κατόπιν διέψευσαν τις προσδοκίες των ερευνητών καθώς δεν είχαν την απαιτούμενη ειδικότητα ή ευαισθησία. Η ειδικότητα και η ευαισθησία περιγράφουν την ακρίβεια μιας διαγνωστικής δοκιμασίας. Η ειδικότητα υπολογίζει το ποσοστό των ψευδώς θετικών και η ευαισθησία των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων της εξέτασης. Ο Δρ Getzenberg και η ερευνητική του ομάδα εντόπισαν 3 ειδικά αντιγόνα για τον καρκίνο του κατώτερου τμήματος του παχέος εντέρου: CCSA-2, CCSA-3 και CCSA-4. Τα αντιγόνα είναι ουσίες που διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα για την παραγωγή αντισωμάτων. Το αντιγόνο CCSA-2 φαίνεται ότι είναι το πιο κατάλληλο. Πρόσφατα, ο Δρ Getzenberg ανέφερε ότι αυτό αξιολογήθηκε σε μια μελέτη ελέγχου 260 δειγμάτων αίματος. Βάσει των αποτελεσμάτων προέκυψαν μόνο 9% ψευδώς αρνητικά (91% ευαισθησία) και 20% ψευδώς θετικά αποτελέσματα (80% ειδικότητα). Το αντιγόνο CCSA-2 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την αποκάλυψη της παρουσίας του καρκίνου, αλλά και για τη διάκριση μεταξύ ατόμων με αδενώματα υψηλού κινδύνου (πολύποδες που μπορεί να εξελιχθούν σε καρκινώματα) και αδενώματα χαμηλού κινδύνου. Για να γίνει κατανοητή η σημασία, που μπορεί να έχει αυτός ο βιολογικός δείκτης, αναφέρεται ότι η εξέταση κοπράνων για την ανίχνευση του καρκίνου παρουσιάζει 56% ψευδώς αρνητικά και 2% ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Αντίστοιχα, η κολονοσκόπηση (που θεωρείται εξέταση εκλογής για τον καρκίνο του παχέος εντέρου) παρουσιάζει λιγότερα του 20% ψευδώς αρνητικά και 4 – 10% ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για την αξιολόγηση της χρήσης αυτού του βιολογικού δείκτη στην ανίχνευση του καρκίνου. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα αντικαθιστούσε την κολονοσκόπηση. Αντίθετα, μπορεί να εφαρμοστεί σε ετήσια βάση ως μέθοδος προσυμπτωματικού ελέγχου και μόνο τα άτομα με παθολογικά ευρήματα να υποβάλλονται σε κολονοσκόπηση.

No comments: