ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η κλινική εικόνα της πνευμονικής εμβολής εξαρτάται από το μέγεθος του εμβόλου. Η μαζική πνευμονική εμβολή οδηγεί σε κυκλοφορική καταπληξία με αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Τα έμβολα μεσαίου μεγέθους προκαλούν έμφρακτα στον πνεύμονα και εικόνα παρόμοια με αυτή της πνευμονίας. Τα πολλαπλά – μικρά έμβολα οδηγούν σε σταδιακή απόφραξη της κυκλοφορίας, πνευμονική υπέρταση και δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια.

Οξεία μαζική πνευμονική εμβολή

Χαρακτηρίζεται από αιφνίδια απόφραξη της πνευμονικής κυκλοφορίας με συνέπεια τη μείωση της αιμάτωσης κατά τουλάχιστον 50%. Η κλινική εικόνα των ασθενών περιλαμβάνει:
1. Έντονο – συσφιγκτικό οπισθοστερνικό άλγος.
2. Δύσπνοια.
3. Εφίδρωση - ψυχροί ιδρώτες.
4. Κυάνωση (κεντρική που δεν ανταποκρίνεται στη χορήγηση οξυγόνου).
5. Ωχρότητα.
6. Υπόταση.
7. Έντονη ταχύπνοια.
8. Ασθενής – συχνός σφυγμός.
9. S3, S4.
10. Διάταση τραχηλικών φλεβών.

Οξεία μικρή πνευμονική εμβολή 

Αποτελεί τη συχνότερη μορφή πνευμονικής εμβολής και παρατηρείται κυρίως σε κατακεκλιμένους ασθενείς μεγάλης ηλικίας. Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει:
1. Πλευριτικό άλγος.
2. Δύσπνοια.
3. Αιμόπτυση.
4. Ήπια πυρετική κίνηση.
5. Υπεζωκοτική τριβή.
6. Συλλογή πλευριτικού υγρού (αιμορραγικό).
7. Ταχύπνοια.

Χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση 

Πολλαπλά – μικρά έμβολα οδηγούν σε σταδιακή απόφραξη μεγάλου μέρους της πνευμονικής κυκλοφορίας. Μετά από χρονικό διάστημα εβδομάδων ή μηνών αναπτύσσεται πνευμονική υπέρταση. Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει θωρακικό άλγος, το οποίο είναι παρόμοιο με τη στηθάγχη, και δύσπνοια κατά την κόπωση.

No comments: