ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ


 • Απόφραξη ενός ή περισσότερων κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας εξαιτίας εμβολογόνου υλικού: συνήθως προκαλείται από θρόμβους που προέρχονται από το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο των κάτω άκρων και της πυέλου.
 • Αποτελεί την κύρια ένδειξη για την εκτέλεση σπινθηρογραφήματος των πνευμόνων (αιμάτωσης – αερισμού).

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
 • Θρόμβος από το φλεβικό σύστημα (άνω – κάτω κοίλη φλέβα).
 • Θρόμβος που σχηματίζεται στον δεξιό κόλπο.
 • Εμβολή αέρα – άνω των 5 ml (συνήθως ιατρογενώς).
 • Εμβολή λίπους – μυελού των οστών (κάταγμα μακρών οστών με κάκωση του μυελού των οστών).
 • Ενδοφλέβια χορήγηση ελαιώδους ουσίας (εκ λάθους).
 • Εμβολή αμνιακού υγρού.
 • Νεοπλασματικός ιστός.
 • Ακτινολογικό υλικό αντίθεσης.
 • Ναρκωτικές ουσίες.
 • Τμήματα μυξώματος δεξιού κόλπου.
 • Ρήξη εχινόκκκου κύστης εντός της κάτω κοίλης φλέβας.
 • Ασθενείς υψηλού κινδύνου: παρατεταμένος κλινοστατισμός συνήθως μετά από γυναικολογικές ή ορθοπεδικές επεμβάσεις (π.χ. αρθροπλαστική ισχίου).
 • Παθογενετικοί μηχανισμοί: κάκωση ενδοθηλίου – συσσώρευση αιμοπεταλίων – παραγωγή θρομβοξάνης – σχηματισμός πρωτογενούς θρόμβου + προδιαθετικοί παράγοντες.

Επίκτητοι προδιαθετικοί παράγοντες
 • Ηλικία άνω των 40 ετών.
 • Προηγηθείσα θρομβοεμβολική νόσος.
 • Πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.
 • Τραύματα.
 • Κατάγματα ισχίου – μηριαίου – πυέλου.
 • Παρατεταμένη ακινησία.
 • Φλεβική στάση (π.χ. πολύωρα ταξίδια).
 • Κιρσοειδές φλεβικό σύστημα άκρων.
 • Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.
 • Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου κατά την οξεία φάση.
 • Παχυσαρκία.
 • Κύηση – λοχεία.
 • Αντισυλληπτικά per os.
 • Κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
 • Νεοπλασίες (με ή χωρίς μεταστάσεις).
 • Σοβαρή θρομβοκυττάρωση.
 • Παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία.
 • Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο.

Συγγενείς προδιαθετικοί παράγοντες
 • Έλλειψη αντιθρομβίνης ΙΙΙ.
 • Παράγοντας V Leiden (αντοχή στην πρωτεϊνη C).
 • Έλλειμμα γονιδίου προθρομβίνης.
 • Έλλειψη πρωτεϊνης C.
 • Έλλειψη πρωτεϊνης S.
 • Διαταραχή σύνθεσης ινωδογόνου.
 • Διαταραχή παραγωγής πλασμινογόνου.
 • Υπερομοκυστεϊναιμία.
=> ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ: ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
 • Αιφνίδιο θωρακικό άλγος.
 • Δύσπνοια.
 • Βήχας.
 • Αιμόπτυση.
 • Κεφαλαλγία.
 • Φρίκια.
 • Επώδυνες συσπάσεις γαστροκνημίας.
 • Συγκοπή επί μαζικής πνευμονικής εμβολής (απόφραξη άνω του 50 – 60% της πνευμονικής κυκλοφορίας).

Αντικειμενική εξέταση
 • Πυρετός (δεκατικός ή τυπικός).
 • Ταχύπνοια.
 • Ταχυκαρδία – κολπική μαρμαρυγή.
 • Αναπνευστικοί ρόγχοι.
 • Υπεζωκοτικός ήχος τριβής
 • Εκδηλώσεις πνευμονικού οιδήματος.
 • Ρ2 αυξημένης έντασης.
 • S3 ή και S4 (δεξιό χείλος στέρνου ή στο επιγάστριο).
 • Σημεία δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας.
 • Συστολικό φύσημα πνευμονικής.
 • Διόγκωση τραχηλικών φλεβών.
 • Κυάνωση – εφίδρωση.
 • Θρομβοφλεβίτιδα.
 • Ηπατομεγαλία.
 • Εκδηλώσεις από το ΚΝΣ: διαταραχές συνείδησης – μνήμης – συμπεριφοράς – προσανατολισμού – υπνηλία.
 • Καταπληξία.

=> ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
 • WBC: 10.000 – 15.000 κκχ – πολυμορφοπυρήνωση.
 • Μικρή πτώση του αιματοκρίτη (υποτροπιάζουσες πνευμονικές εμβολές).
 • Αυξημένα επίπεδα LDH.
 • Αυξημένα επίπεδα SGOT.
 • D-dimers πλάσματος άνω των 500 μg / l.
 • Μικρή αύξηση χολερυθρίνης αίματος (πολλαπλές προσβολές).
 • Πλευριτικό υγρό: αιμορραγικό ή ξανθοχρωματικό διίδρωμα.
 • Αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου αίματος.
 • Αυξημένες τιμές πηκτικότητας αίματος.
 • Αύξηση ινωδοπεπτιδίου Α.

ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • Υποξαιμία: PaO2 μικρότερη από 70 mmHg.
 • Υποκαπνία: PaCO2 μικρότερη από 35 mmHg.

=> ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ: ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

 • Αλκάλωση: pH > 7,42.

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
 • Αύξηση πιέσεων – μεγέθους δεξιού κόλπου.
 • Αύξηση πιέσεων – μεγέθους δεξιάς κοιλίας.
 • Αύξηση πιέσεων και διάταση πνευμονικής αρτηρίας.
 • Μείωση καρδιακής παροχής αμφότερων των κοιλιών – καταπληξία.
 • Οξεία ανεπάρκεια τριγλώχινος.
 • Αύξηση πιέσεων περιφερικών φλεβών – δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
 • Φλεβοκομβική ταχυκαρδία.
 • Κολπική μαρμαρυγή.
 • Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία.
 • Κοιλιακή ταχυκαρδία - μαρμαρυγή.
 • Πνευμονικό Ρ επί φλεβοκομβικού ρυθμού.
 • Ατελής ή πλήρης αποκλεισμός δεξιού σκέλους.
 • Ωρολογιακή στροφή καρδιάς: βαθύ S μέχρι την απαγωγή V6.
 • S στην απαγωγή Ι – Q στην απαγωγή ΙΙΙ – αρνητικό Τ στην απαγωγή ΙΙΙ (SI QIII TIII).
 • Ευρήματα παρόμοια με του κατωτέρου ΟΕΜ.
 • Επιπέδωση Τ σε όλες τις απαγωγές.
 • Αρνητικοποίηση των Τ στις απαγωγές V1 και V2.
 • Μείωση ύψους QRS στις αριστερές προκάρδιες απαγωγές.
 • Ελαφρά ανάσπαση του ST στις απαγωγές V1 και V2.
 • Πτώση του ST στις απαγωγές ΙΙ, ΙΙΙ και aVF.

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ
 • Διαφορετικές ακτινολογικές εικόνες: χωρίς παθολογικά ευρήματα, ανάδειξη μη παθογνωμονικών στοιχείων ή απεικόνιση ολιγαιμικού τμήματος (μεγάλο έμβολο).
 • Τριγωνική ή στρογγυλή σκιά περιφερικά (κυρίως στους κάτω λοβούς).
 • Ταινιοειδείς σκιές πρόσφατης εμφάνισης.
 • Ατελεκτασία και ανύψωση του σύστοιχου ημιδιαφράγματος.
 • Περιορισμένη πλευριτική συλλογή (μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη).
 • Εικόνα πνευμονικού οιδήματος (μονόπλευρα – αφορά τον υγιή πνεύμονα).
 • Διάταση πνευμονικής αρτηρίας σύστοιχα προς την πνευμονική εμβολή και μειωμένη αγγείωση του πνεύμονα.

ΑΞΟΝΙΚΗ / ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Εξετάσεις εκλογής για τη διάγνωση πνευμονικής εμβολής.

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Εξέταση αναφοράς για τη διάγνωση πνευμονικής εμβολής.
 • Επεμβατική μέθοδος: κίνδυνος επιπλοκών.
 • Υψηλό κόστος.
 • Πραγματοποιείται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
 • Εύχρηστη, μη επεμβατική, με ικανοποιητική ακρίβεια μέθοδος για τη διάγνωση πνευμονικής εμβολής.

=> ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ
 • Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου.
 • Πνευμοθώρακας.
 • Διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής.
 • Οξεία θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας.
 • Επιπωματισμός καρδιάς.
 • Πνευμονία.
 • Πλευρίτιδα.
 • Άλγος λαγονίου βόθρου αγνώστου αιτιολογίας.
 • Αφυδάτωση.
 • Υπο-ογκαιμία.
 • Αφανής απώλεια αίματος.
 • Υπονατριαιμία.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
 • Αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς με υποψία πνευμονικής εμβολής. Αρχικά χορηγείται ηπαρίνη με ταυτόχρονη παρακολούθηση του χρόνου ροής για 7 - 10 ημέρες. Τις δύο τελευταίες ημέρες της αγωγής προστίθενται κουμαρινικά, τα οποία εξακολουθεί να λαμβάνει ο ασθενής για 2 - 3 μήνες. Η αγωγή αυτή παρατείνεται σημαντικά εάν δεν είναι εμφανής η πρωτοπαθής αιτία θρόμβωσης ή εφόσον οι εμβολές είναι επαναλαμβανόμενες.
 • Έναρξη ινωδολυτικής θεραπείας, πριν τη χορήγηση αντιπηκτικών, σε ασθενείς με σημεία εκτεταμένης εμβολής και δύσπνοια.

No comments:

FEATURED ARTICLE

Impact of ACE and ApoE polymorphisms on myocardial perfusion: correlation with myocardial single photon emission computed tomographic imaging

J Hum Genet. 2009;54(10):595-602 Impact of ACE and ApoE polymorphisms on myocardial perfusion: correlation with myocardial single photon em...

HEALTH GATE: MOST READ