ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ: ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ


Σε ασθενείς με πνευμονική εμβολή παρατηρείται συχνά υποξαιμία χωρίς κατακράτηση διοξειδίου του άνθρακα. Οφείλεται στις διαταραχές του λόγου αερισμού – αιμάτωσης καθώς υπάρχουν περιοχές με αερισμό χωρίς αιμάτωση και περιοχές με αυξημένη αιμάτωση χωρίς ανάλογη αύξηση του αερισμού. Στις περιοχές που δεν έχουν υποστεί εμβολή παρατηρείται αυξημένη ροή αίματος. Οι υψηλές πιέσεις της πνευμονικής κυκλοφορίας σε αυτές τις περιοχές δεν επιτρέπουν επαρκή χρόνο για την πρόσληψη του οξυγόνου και τη διάνοιξη αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων. Από την άλλη πλευρά, η μερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αρτηριακό αίμα διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα ή είναι μειωμένη εξαιτίας της αύξησης του κυψελιδικού αερισμού.

No comments: