ΚΑΛΙΟ: ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ / ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ


Το κάλιο είναι ένας ηλεκτρολύτης που εντοπίζεται κυρίως ενδοκυττάρια και είναι απαραίτητος για τη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων. Βασικός ρόλος του καλίου είναι η διατήρηση του ηλεκτρικού φορτίου των κυτταρικών μεμβρανών. 
- Ρύθμιση καρδιακής λειτουργίας. 
- Δράση μυών. 
- Ενζυμικές αντιδράσεις (π.χ. πρωτεϊνοσύνθεση, σύνθεση γλυκογόνου). 
- Διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας. 
Μεταβολή του λόγου ενδοκυττάριου / εξωκυττάριου καλίου επηρεάζει το δυναμικό ηρεμίας της κυτταρικής μεμβράνης και έχει ως συνέπεια την εμφάνιση κλινικών εκδηλώσεων από διάφορα συστήματα.
Το συνολικό κάλιο του οργανισμού ενός υγιή ενήλικα κυμαίνεται μεταξύ 3.000 – 4.000 mEq (50 - 55 mEq / kg BW). Οι φυσιολογικές τιμές στον ορό του αίματος είναι 3,5 - 5,0 mEq / L. Η αύξηση του καλίου άνω των 5 mEq / L ονομάζεται υπερκαλιαιμία, ενώ η μείωση κάτω των 3,5 mEq / L αποτελεί την υποκαλιαιμία.
Η αναλογία ενδοκυττάριου / εξωκυττάριου καλίου είναι 38/1. Παράγοντες που επηρεάζουν την ισορροπία αυτή είναι η αντλία Να+ / Κ+, οι κατεχολαμίνες, η ινσουλίνη, η οξεοβασική ισορροπία, η συγκέντρωση του καλίου στον ορό και η ωσμωτικότητα του πλάσματος.
Το κάλιο αποβάλλεται από τους νεφρούς. Νεφρικές βλάβες οδηγούν σε κατακράτηση του καλίου και υπερκαλιαιμία. Η υπερκαλιαιμία έχει δυσμενείς συνέπειες στο νευρικό σύστημα και ενδέχεται να προκαλέσει θανατηφόρες αρρυθμίες. Υπερκαλιαιμία μπορεί να προκληθεί και από φαρμακευτικά σκευάσματα, όπως οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης ή τα καλιοσυντηρητικά διουρητικά.
Υποκαλιαιμία εμφανίζεται μετά από πολλαπλούς εμέτους ή διάρροιες, τη λήψη διουρητικών, καθώς και σε παθήσεις των νεφρών. Σε χαμηλά επίπεδα καλίου προκαλούνται καρδιαγγειακές παθήσεις (ιδιαίτερα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια), αρρυθμίες, υπέρταση, διαταραχή στη ρύθμιση της γλυκόζης και μυϊκή αδυναμία.
Η συνιστώμενη ημερήσια δόση υπολογίζεται σε 2.000 - 3.000 χιλιοστόγραμμα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες η πρόσληψη καλίου είναι 100 mEq/d. Η απεκκρινόμενη ποσότητα καλίου στα ούρα είναι 90mEq/d. Η μειωμένη πρόσληψη καλίου δεν είναι συχνή αιτία υποκαλιαιμίας, αλλά προδιαθέτει για την εμφάνιση της διαταραχής στο πλαίσιο άλλων καταστάσεων.
Καλές πηγές καλίου είναι τα φρούτα (ιδιαίτερα οι μπανάνες), τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, το κρέας, η σοκολάτα και τα δημητριακά.

No comments: