ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Ο καθορισμός της έκτασης της νόσου αποτελεί σημαντική παράμετρο για την πρόβλεψη της πορείας του καρκίνου και την επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη. Βάσει του Gleason score και των αρχικών επιπέδων του PSA αποφασίζεται η εφαρμογή απεικονιστικών μελετών για να ελεγχθεί εάν ο καρκίνος έχει χορηγήσει μεταστάσεις σε απομακρυσμένες θέσεις.
Σπινθηρογράφημα Οστών Ορισμένοι ασθενείς συνιστάται να υποβληθούν σε σπινθηρογραφική μελέτη του σκελετού, η οποία παρέχει στοιχεία σχετικά με την ενδεχόμενη ύπαρξη οστικών μεταστάσεων. Για τη λήψη του σπινθηρογραφήματος χορηγείται ενδοφλέβια μία ραδιενεργός ουσία (ραδιοφάρμακο) που συγκεντρώνεται εκλεκτικά στα οστά. Κατόπιν, με τη χρήση ειδικής κάμερας (γ-camera), καταγράφεται η εκπεμπόμενη ακτινοβολία από το σώμα του ασθενούς. Η καταγραφή αυξημένης ραδιενεργού συγκέντρωσης σε ορισμένες θέσεις του σκελετού αποτελεί ένδειξη διασποράς της νόσου, καθώς οι οστικές βλάβες κατά κανόνα συγκεντρώνουν μεγαλύτερη ποσότητα ραδιοφαρμάκου από τον φυσιολογικό σκελετό.
Ορισμένοι ιατροί επιλέγουν να μην υποβάλλονται οι ασθενείς σε σπινθηρογράφημα οστών εφόσον τα επίπεδα PSA είναι χαμηλότερα των 10 ng/mL (μικρή πιθανότητα χορήγησης μεταστάσεων). Ωστόσο, άλλοι θεωρούν σκόπιμη την πραγματοποίηση του σπινθηρογραφήματος ώστε να έχει θέση μελέτης αναφοράς για σπινθηρογραφήματα που μπορεί να απαιτηθούν στο μέλλον. Από την άλλη πλευρά, η σπινθηρογραφική μελέτη του σκελετού αποτελεί απαραίτητη εξέταση σε ασθενείς με:
- Επίπεδα PSA άνω των 20 ng/mL.
- Gleason score 8 – 10.
- Ψηλαφητή βλάβη και από τις δύο πλευρές του προστάτη.
- Νόσος πέρα από τον προστάτη.
Σπινθηρογράφημα ProstaScint Το σπινθηρογράφημα ProstaScint μπορεί να εφαρμοστεί για τον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων του προστάτη σε λεμφαδένες ή άλλα όργανα (απομακρυσμένες μεταστάσεις). Χρησιμοποιούνται ειδικά αντισώματα που προσκολλώνται σε πρωτεϊνη της μεμβράνης των καρκινικών κυττάρων. Τα αντισώματα υποδεικνύουν τα καρκινικά κύτταρα με ένα ραδιοϊσότοπο του οποίου η εκπεμπόμενη ακτινοβολία ανιχνεύεται από την κάμερα. Ωστόσο, η εξέταση αυτή δεν θεωρείται ιδιαίτερα ακριβής και εφαρμόζεται συνήθως όταν τα επίπεδα PSA αρχίζουν να ανέρχονται και πάλι μετά από χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου ή ακτινοθεραπεία.
Αξονική ή μαγνητική τομογραφία Εάν τα ευρήματα της δακτυλικής εξέτασης, τα επίπεδα PSA και το Gleason score υποδεικνύουν διασπορά της νόσου, η εφαρμογή αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας συμβάλλει στην ανάδειξη διηθημένων λεμφαδένων.
Ταυτόχρονα, αξιολογούνται νέες απεικονιστικές τεχνικές για τη διάγνωση της παρουσίας ή της επέκτασης του καρκίνου του προστάτη, όπως είναι οι μελέτες ΡΕΤ (positron emission tomography) και PET/CT. Χάρη στα ερευνητικά δεδομένα που ενδεχομένως θα προκύψουν μπορεί να καταστούν ακριβέστερη η διάγνωση της υποτροπής της νόσου και ευκολότερος ο εντοπισμός των μεταστάσεων.

1 comment:

Vanessa said...

The Prostascint scan is a relatively new addition to the numerous tests that can be used to detect the spread of prostate cancer to other parts of the body, particularly the lymph nodes. Τhe Prostascint scan has been combined with CT or MRI scans to more precisely pinpoint where in the body the "hot spots" are located. It is also important to note that not all hospitals offer the Prostascint scan and not all doctors believe that the test is that useful or reliable.