ΠΛΑΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ: ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

Το πρόβλημα των πλαστών φαρμάκων αναδεικνύεται σε σημαντική απειλή για την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως πλαστά χαρακτηρίζονται τα σκευάσματα που παρουσιάζουν διαφορές στη χημική σύσταση σε σχέση με τα αυθεντικά, τα οποία επιχειρείται να παραποιήσουν. Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις πρόκειται για μία παράνομη δραστηριότητα με σημαντικό οικονομικό κέρδος. Οι συνέπειές της είναι προφανώς σοβαρές, όπως προκύπτει από την καταγραφή ακόμα και θανατηφόρων περιπτώσεων σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Παρόλο που οι αναπτυσσόμενες χώρες αποτελούν το βασικό πεδίο ανάπτυξης αυτής της παράνομης εμπορικής δραστηριότητας, η πώληση φαρμάκων μέσω του διαδικτύου επέκτεινε το πρόβλημα και πλέον καταγράφονται περιστατικά σε κράτη με αυστηρό εσωτερικό σύστημα διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων. Οι υγειονομικές αρχές επιχειρούν να ελέγξουν τη διακίνηση λαμβάνοντας μία σειρά μέτρων. Παράλληλα, σε ερευνητικά εργαστήρια αναπτύσσονται καινούργιες μέθοδοι επιβεβαίωσης της αυθεντικότητας των ουσιών. Ωστόσο, όλα τα στοιχεία συνηγορούν στο ότι η διακίνηση των πλαστών φαρμάκων συνεχίζει να παρουσιάζει αυξητική τάση.

Αγγελίδης Γ. Πλαστά φάρμακα: μία σοβαρή απειλή για την υγεία μας. Περιοδικό ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Τεύχος 355, Οκτώβριος 2011

1 comment:

Anonymous said...

Interesting article!!!