ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΑΣΗ


Επιστήμονες από τη Μ. Βρετανία ανακοίνωσαν τη δημιουργία δασών με τεχνητά φυτά, με σκοπό την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Τα φύλλα κάθε δέντρου θα έχουν συνθετικές ίνες και το καθένα θα μπορεί να απορροφά 10 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ημερησίως. Ένα τεχνητό δάσος με 100.000 τεχνητά δέντρα, θα μπορούσε να απορροφήσει το 60% των συνολικών εκπομπών της Μεγάλης Βρετανίας. Το κόστος ενός τέτοιου δέντρου ανέρχεται στα 24.500 δολάρια!

(Από το περιοδικό Βιότροπο, Αρ.Φύλλου 1)

1 comment:

Vanessa said...

The atmosphere and oceans are not the only parts of the environment being damaged. Rain forests are being quickly destroyed as well, and their survival is questionable. E.O. Wilson, a biologist at Harvard University, called the depletion of rain forest areas "the greatest extinction since the end of the age of dinosaurs." Unlike some environmental issues, rain forest depletion has fortunately received significant public and media attention. Despite the opposition to the cutting down of rain forests, the problem continues. Every year, Brazil chops down an area of forest the size of the State of Nebraska. In addition to the Amazon's rain forests, many other forests are being cut down as well. In Indonesia, Zaire, Papua-New Guinea, Malaysia, Burma, the Philippines, Peru, Colombia, Bolivia, and Venezuela, rain forests that were once great have been lost.