ΚΥΚΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα http://www.medscape.com/, η εργασία τις μη «φυσιολογικές ώρες» εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων. Υπολογίζεται ότι το 15-20% των εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένου του Τομέα Υγείας) απασχολούνται εκτός πρωινού ωραρίου και παρουσιάζουν προβλήματα υγείας, όπως διαταραχές ύπνου και χρόνια κόπωση. Επιπλέον, η χρόνια κόπωση μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα, να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων και να μειώσει την ποιότητα ζωής. Άλλες επιπτώσεις που μπορεί να εμφανιστούν εξαιτίας της εργασίας εκτός πρωινού ωραρίου είναι:
- Αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού και του παχέως εντέρου
- Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος (IL-6, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων, ουδετεροφιλία, λεμφοκυτοπενία, μείωση των αιμοπεταλίων)
- Διαταραχές του καταμήνιου κύκλου και μείωση της γονιμότητας
- Αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης ισχαιμικού επεισοδίου
- Αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης καταγμάτων στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και στα οστά της πυέλου
- Παρατεταμένη απόκριση της ινσουλίνης μετά τη λήψη τροφής
- Αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου
- Αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ
- Αύξηση της αρτηριακής πίεσης
- Αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων
- Αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης ψυχικών διαταραχών, όπως το άγχος και η κατάθλιψη

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα http://www.medscape.com - «Help Me Make it Through the Night (Shift)" by Laura A. Stokowski, RN, MS. (Posted: 01/24/2012).

Comments