ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

Διαγνωστικές εξετάσεις για τον καρκίνο που προτείνονται από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
στα πλαίσια του εθνικού σχεδίου δράσης για τον καρκίνο 2011-2015:


* Μόνο σε άτομα υψηλού κινδύνου
** Το Τεστ Παπ συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο. Μετά από 2 - 3 ετήσιες φυσιολογικές δοκιμασίες συνιστάται να γίνεται κάθε 3 χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη διεύθυνση: 

No comments: