ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΦΑΙΡΑΣ


Εργαλείο του 18ου αιώνα για την αφαίρεση της σφαίρας από το ανθρώπινο σώμα.

No comments: